bộ luật dân sự 2005

 • Văn phiên bản quy phạm pháp luật
 • Văn phiên bản ăn ý nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan liêu ban hành

Loại văn bản

Xem thêm: word doc

Năm ban hành

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Trung ương »
 • Văn phiên bản pháp luật »
 • Sở luật 33/2005/QH11
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực hiện hành toàn bộ
 • Ngày đem hiệu lực: 01/01/2006
 • Ngày không còn hiệu lực: 01/01/2017
Dân sự
Số ký hiệu 33/2005/QH11 Ngày ban hành 14/06/2005
Loại văn bản Sở luật Ngày đem hiệu lực 01/01/2006
Nguồn thu thập Công báo số 01, 02, 03 Ngày đăng công báo 01/09/2005
Ngành
 • Tư pháp
Lĩnh vực
 • Dân sự - Kinh tế
Cơ quan liêu ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
Phạm vi
 • Toàn quốc

Thông tin cẩn áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực hiện hành toàn bộ
Lí bởi không còn hiệu lực Bị không còn hiệu lực hiện hành bởi Sở luật 91/2015/QH13 Dân sự Ngày không còn hiệu lực 01/01/2017