Cách giải phóng dung lượng iCloud khi đã dùng hết 5GB

Bạn cần thiết tăng dung tích iCloud? Quý khách hàng rất có thể đơn giản tạo nên dung tích hoặc upgrade lên iCloud+.

Bạn đang xem: Cách giải phóng dung lượng iCloud khi đã dùng hết 5GB

Tạo tăng dung tích trống không bên trên iCloud

Nếu các bạn người sử dụng không còn dung tích iCloud, trang bị sẽ không còn sao lưu nhập iCloud, những hình ảnh và đoạn Clip mới nhất sẽ không còn vận chuyển lên Hình ảnh iCloud và iCloud Drive, những phần mềm iCloud không giống và tin nhắn sẽ ko được update bên trên những trang bị của doanh nghiệp. Và các bạn cũng ko thể gửi hay nhận gmail vì thế vị trí gmail iCloud của tớ.

Bạn rất có thể giải tỏa dung tích nhập iCloud bằng phương pháp xóa nội dung không người sử dụng nữa:

 • Giảm độ dài rộng mục Sao lưu iCloud
 • Xóa hình ảnh nhập Hình ảnh iCloud
 • Xóa folder hoặc tệp nhập iCloud Drive
 • Xóa lời nhắn văn phiên bản và tệp gắn kèm cặp nhập Tin nhắn
 • Xóa thư và quản lý và vận hành Mail
 • Xóa phiên bản ghi âm

Trước khi xóa ngẫu nhiên nội dung này, các bạn nên lưu trữ hoặc sao chép vấn đề các bạn tàng trữ nhập iCloud.

Giảm độ dài rộng mục Sao lưu iCloud

Chọn phần mềm cần thiết sao lưu bên trên iPhone, iPad hoặc iPod touch

 1. Vào phần Cài bịa đặt > [tên bạn] > iCloud.
 2. Chạm nhập Quản lý dung tích > Bản sao lưu.
 3. Chạm nhập thương hiệu của trang bị các bạn đang được dùng.
 4. Tắt từng phần mềm các bạn không thích sao lưu.
 5. Chọn Tắt & xóa.

Khi các bạn xác nhận rằng mình muốn Tắt & xóa một phần mềm, thao tác này tiếp tục tắt Sao lưu iCloud mang đến phần mềm bại liệt và xóa toàn bộ vấn đề của phần mềm bại liệt ngoài iCloud.

Một số ứng dụng luôn được sao lưu và các bạn ko tắt được.

Xóa phiên bản sao lưu và tắt Sao lưu iCloud mang đến thiết bị

Bạn rất có thể xóa phiên bản sao lưu iCloud cũ mang đến trang bị đang được người sử dụng hoặc những trang bị cũ rộng lớn nhưng mà chúng ta cũng có thể ko dùng nữa. Bản sao lưu iCloud đã có sẵn trước nhập 180 ngày sau khi chúng ta tắt hoặc ngừng dùng Sao lưu iCloud. Bạn ko thể xóa phiên bản sao lưu đang rất được dùng để làm Phục hồi trang bị.

iPhone, iPad và iPod touch

 1. Vào phần Cài bịa đặt > [tên của bạn], rồi vấp nhập iCloud.
 2. Chạm nhập Quản lý dung tích > Bản sao lưu. 
 3. Chạm nhập thương hiệu của trang bị đem phiên bản sao lưu mình muốn xóa. 
 4. Chạm nhập Xóa phiên bản sao lưu > Tắt & xóa.

Khi các bạn xóa phiên bản sao lưu, thao tác này cũng tiếp tục tắt Sao lưu iCloud cho iPhone, iPad hoặc iPod touch của doanh nghiệp. Quý khách hàng rất có thể nhảy lại Sao lưu iCloud nhập phần thiết đặt iCloud bên trên trang bị. 

Máy Mac

 1. Vào thực đơn Apple  > Tùy lựa chọn hệ thống > ID Apple, tiếp sau đó nhấn vào iCloud.
 2. Bấm nhập Quản lý và lựa chọn Bản sao lưu.
 3. Chọn một trong những phiên bản sao lưu trang bị, tiếp sau đó bấm nhằm xóa. Nếu mình muốn tắt Sao lưu và xóa toàn bộ những phiên bản sao lưu mang đến trang bị bại liệt ngoài iCloud, chọn Xóa khi chúng ta được đòi hỏi xác nhận.

Khi các bạn xóa phiên bản sao lưu, thao tác này cũng tiếp tục tắt Sao lưu iCloud cho thiết bị của các bạn. Bạn rất có thể nhảy lại Sao lưu iCloud nhập phần thiết đặt iCloud bên trên trang bị. 

PC chạy Windows

 1. Mở iCloud mang đến Windows.
 2. Bấm nhập Dung lượng.
 3. Chọn Sao lưu kể từ những mục được liệt kê.
 4. Chọn một trong những phiên bản sao lưu trang bị, tiếp sau đó nhấn vào Xóa. Nếu mình muốn tắt Sao lưu và xóa toàn bộ những phiên bản sao lưu mang đến trang bị bại liệt ngoài iCloud, chọn Xóa khi chúng ta được đòi hỏi xác nhận. 

Khi các bạn xóa phiên bản sao lưu, thao tác này cũng tiếp tục tắt Sao lưu iCloud cho thiết bị của doanh nghiệp. Bạn rất có thể nhảy lại Sao lưu iCloud nhập phần thiết đặt iCloud bên trên trang bị. 

Xóa hình ảnh nhập Hình ảnh iCloud

Ảnh iCloud sử dụng dung tích iCloud nhằm update toàn bộ hình ảnh và đoạn Clip bên trên những trang bị của doanh nghiệp. Quý khách hàng rất có thể tạo nên tăng dung tích nhập iCloud khi xóa hình ảnh và đoạn Clip nhưng mà các bạn ko cần thiết nữa ngoài phần mềm Hình ảnh bên trên từng trang bị của doanh nghiệp.

Trước khi xóa ngẫu nhiên nội dung này, các bạn hãy lưu giữ sao lưu hình ảnh và đoạn Clip nhưng mà các bạn vẫn mong muốn người sử dụng. Khi các bạn dùng Hình ảnh iCloud và xóa hình ảnh hoặc đoạn Clip bên trên một trang bị, hình ảnh hoặc đoạn Clip này cũng sẽ ảnh hưởng xóa bên trên toàn bộ những trang bị không giống nhưng mà các bạn đang được singin vì thế và một ID Apple.

Thực hiện nay công việc sau nhằm xóa hình ảnh và đoạn Clip ngoài Hình ảnh iCloud.

iPhone, iPad và iPod touch

 1. Mở phần mềm Hình ảnh, tiếp sau đó vấp nhập Hình ảnh ở cuối màn hình hiển thị.
 2. Chạm nhập Chọn, rồi chọn 1 hoặc nhiều hình ảnh hoặc đoạn Clip nhưng mà mình muốn xóa.
 3. Chạm nhập Xóa , tiếp sau đó vấp nhập Xóa hình ảnh.

Máy Mac

 1. Mở phần mềm Hình ảnh.
 2. Chọn hình ảnh và đoạn Clip mình muốn xóa.
 3. Nhấn phím xóa bên trên keyboard, lưu giữ phím Control khi bấm, hoặc bấm vào cần rồi lựa chọn Xóa (#) Hình ảnh. Sau bại liệt, nhấn vào Xóa nhằm xác nhận.

iCloud.com

 1. Trên iPhone, iPad hoặc PC, hãy singin vào  iCloud.com.
 2. Chạm nhập phần mềm Hình ảnh.
 3. Chọn hình ảnh hoặc đoạn Clip mình muốn xóa. 
 4. Chạm vào Xóa , rồi vấp nhập Xóa.

Để lựa chọn nhiều hình ảnh hoặc đoạn Clip, vấp nhập Chọn bên trên iOS hoặc iPadOS, nhấn và lưu giữ phím Command bên trên máy Mac hoặc phím Control bên trên PC trong những khi lựa chọn những mục. Để chọn toàn bộ, hãy nhấn và lưu giữ Command-A bên trên macOS, Control-A bên trên Windows hoặc vấp nhập Chọn toàn bộ bên trên iOS hoặc iPadOS. 

Bạn rất có thể Phục hồi những hình ảnh và đoạn Clip đang được xóa kể từ album Đã xóa mới đây nhập 30 ngày. Nếu mình muốn xóa nội dung ngoài album Đã xóa mới đây thời gian nhanh rộng lớn, hãy vấp nhập Chọn, rồi lựa chọn những mục mình muốn xóa. Chạm nhập Xóa > Xóa. Nếu vượt lên trên quá số lượng giới hạn dung tích iCloud, trang bị tiếp tục xóa ngay lập tức từng hình ảnh và đoạn Clip nhưng mà các bạn xóa và các bạn sẽ ko thể Phục hồi những hình ảnh và đoạn Clip này kể từ album Đã xóa mới đây.

Nếu các bạn ko dùng Hình ảnh iCloud

Nếu các bạn ko dùng Hình ảnh iCloud, Cuộn camera tiếp tục ở trong Sao lưu iCloud của doanh nghiệp. Để đánh giá nấc dung tích các bạn đang được dùng trong Sao lưu iCloud, hãy tuân theo công việc sau. 

 1. Vào phần Cài bịa đặt > [tên của bạn], rồi vấp nhập iCloud.
 2. Chạm nhập Quản lý dung tích.
 3. Chạm nhập Sao lưu.
 4. Chạm nhập thương hiệu trang bị các bạn đang được dùng, tiếp sau đó coi Hình ảnh.  

Để hạn chế độ dài rộng phiên bản sao lưu Hình ảnh, hãy lưu hình ảnh và đoạn Clip nhập PC của doanh nghiệp, rồi sao lưu tay chân trang bị iOS. Nếu mong muốn lưu hình ảnh và đoạn Clip bên trên trang bị iOS, các bạn đem thể tắt Ảnh trong Sao lưu hoặc upgrade lên iCloud+ để sở hữu tăng dung tích. Nếu đem ngẫu nhiên hình ảnh nào mà các bạn không thích lưu giữ nữa, hãy xóa hình ảnh lên đường.

 1. Mở Hình ảnh. 
 2. Chọn mục mình muốn xóa. 
 3. Chạm nhập Xóa  rồi vấp nhập Xóa hình ảnh.

Xóa folder hoặc tệp nhập iCloud Drive

Bạn rất có thể quản lý và vận hành và xóa những folder hoặc tệp tàng trữ nhập iCloud Drive ngoài iPhone, iPad, iPod touch, máy Mac hoặc PC. Nếu các bạn nhập cuộc nhập folder được share của những người không giống, folder bại liệt ko được xem nhập dung tích iCloud của doanh nghiệp. Tìm hiểu tăng về phong thái share folder nhập iCloud Drive.

Xem thêm: dominance là gì

Với iOS 11 trở lên trên, những tệp các bạn xóa ngoài iCloud Drive vẫn ở trong mục Đã xóa mới đây nhập 30 ngày trước lúc bị xóa ngoài trang bị.

iPhone, iPad hoặc iPod touch

Máy Mac

 1. Mở Finder và nhập folder iCloud Drive.
 2. Kéo một mục nhập Thùng rác rến hoặc dịch chuyển mục bại liệt qua một folder không giống bên trên máy Mac.
 3. Mở Thùng rác rến, tiếp sau đó bấm vào cần vào các tệp mình muốn xóa.
 4. Chọn Xóa ngay lập tức. Sau bại liệt, nhấn vào Xóa nhằm xác nhận. 

Windows

Trên PC chạy Windows 7 trở lên trên, chúng ta cũng có thể quản lý và vận hành những tệp iCloud Drive vì thế Windows Explorer. Thực hiện nay công việc sau nhằm tăng folder iCloud Drive nhập Windows Explorer:

 1. Tải về và cài đặt đặt iCloud dành riêng cho Windows.
 2. Đăng nhập vì thế ID Apple của doanh nghiệp.
 3. Bật iCloud Drive.
 4. Vào folder iCloud Drive.
 5. Chọn folder hoặc tệp mình muốn xóa.
 6. Bấm vào Xóa.

iCloud.com

 1. Trên iPad hoặc PC, hãy singin vào iCloud.com.
 2. Chạm nhập phần mềm iCloud Drive.
 3. Chọn tệp mình muốn xóa, sau đó chạm nhập Xóa .
 4. Mở folder iCloud Drive và chạm nhập mục Đã xóa mới đây.
 5. Chọn folder hoặc tệp mình muốn xóa.
 6. Chạm nhập Xóa.

Xóa lời nhắn văn phiên bản và tệp gắn kèm cặp nhập Tin nhắn

Khi các bạn dùng Tin nhắn nhập iCloud, toàn bộ lời nhắn văn phiên bản và tệp gắn kèm cặp các bạn gửi và nhận đều dùng dung tích iCloud. Quý khách hàng rất có thể tạo nên tăng dung tích khi xóa văn phiên bản và tệp gắn kèm cặp, như hình ảnh, đoạn Clip và tệp, nhưng mà các bạn ko người sử dụng nữa. 

iPhone hoặc iPad

Để xóa lời nhắn hoặc tệp gắn kèm cặp, hãy tuân theo công việc sau:

 1. Trong cuộc đối thoại lời nhắn, hãy vấp và lưu giữ nhập sạn bong bóng lời nhắn hoặc tệp gắn kèm cặp nhưng mà mình muốn xóa.
 2. Chạm nhập Thêm.
 3. Chạm nhập Xóa , rồi vấp nhập Xóa lời nhắn. Nếu mình muốn xóa toàn bộ lời nhắn nhập luồng, hãy vấp nhập Xóa toàn bộ ở góc cạnh bên trên phía bên trái. Sau bại liệt, vấp nhập Xóa cuộc đối thoại.

Để xóa nhiều tệp gắn kèm cặp ngoài một contact hoặc cuộc đối thoại, hãy tuân theo công việc sau:

 1. Trong cuộc đối thoại lời nhắn, hãy vấp nhập thương hiệu của contact phía trên đầu màn hình hiển thị.
 2. Chạm nhập Thông tin .
 3. Trong phần Hình ảnh, vấp nhập Xem toàn bộ. 
 4. Chạm nhập Chọn, rồi vấp nhập hình ảnh mình muốn xóa.
 5. Chạm nhập Xóa, rồi vấp nhập Xóa tệp gắn kèm cặp nhằm xác nhận. 

Để xóa toàn cỗ cuộc đối thoại, hãy tuân theo công việc sau:

 1. Vuốt cuộc đối thoại nhưng mà mình muốn xóa lịch sự phía bên trái.
 2. Chạm nhập Xóa.
 3. Chạm nhập Xóa một lần tiếp nữa nhằm xác nhận. 

Máy Mac

Để xóa lời nhắn hoặc tệp gắn kèm cặp, hãy tuân theo công việc sau:

 1. Mở cuộc đối thoại lời nhắn.
 2. Nhấn phím Control khi nhấn vào vùng trống không của sạn bong bóng lời nhắn nhưng mà mình muốn xóa.
 3. Chọn Xóa.
 4. Bấm nhập Xóa.

Để xóa nhiều tệp gắn kèm cặp ngoài một contact hoặc cuộc đối thoại, hãy tuân theo công việc sau:

 1. Mở cuộc đối thoại lời nhắn.
 2. Bấm nhập nút tin tức .
 3. Cuộn cho tới phần Hình ảnh.
 4. Bấm vào một trong những tệp gắn kèm cặp rồi lưu giữ phím Command nhằm lựa chọn nhiều tệp gắn kèm cặp. 
 5. Nhấn phím Control khi bấm hoặc bấm vào cần, rồi lựa chọn Xóa.
 6. Bấm nhập Xóa tệp gắn kèm cặp nhằm xác nhận. 

Để xóa toàn cỗ cuộc đối thoại, hãy tuân theo công việc sau:

 1. Nhấn phím Control khi nhấn vào cuộc đối thoại.
 2. Chọn Xóa cuộc đối thoại.
 3. Bấm nhập Xóa.

Xóa thư và quản lý và vận hành Mail

Bạn rất có thể giải tỏa dung tích iCloud khi xóa gmail ngoài thông tin tài khoản gmail iCloud. Quý khách hàng cũng rất có thể dịch chuyển email từ iPhone, iPad hoặc iPod touch lịch sự máy Mac hoặc PC khi những thư này sẽ không được xem nhập dung tích iCloud nữa.

Làm theo đuổi công việc bên dưới nhằm xóa thư ngoài thông tin tài khoản của doanh nghiệp. Hãy lưu giữ rằng thư đem tệp gắn kèm cặp rộng lớn lúc lắc nhiều dung tích rộng lớn gmail văn phiên bản giản đơn.

iPhone, iPad hoặc iPod touch

Nếu iPhone, iPad hoặc iPod touch của doanh nghiệp được thiết lập nhằm truy vấn nhập gmail iCloud, chúng ta cũng có thể xóa thư kể từ vỏ hộp thư ngẫu nhiên, rồi dọn sạch sẽ Thùng rác rến nhằm giải tỏa dung lượng:

 1. Vuốt toàn bộ những thư mình muốn xóa lịch sự phía bên trái.
 2. Vào Hộp thư rồi lựa chọn folder Thùng rác rến. 
 3. Để xóa từng thư một, hãy vuốt từng thư lịch sự phía bên trái. Để xóa toàn bộ, hãy vấp nhập Sửa, vấp nhập Chọn toàn bộ, rồi vấp nhập Xóa. Chạm nhập Xóa toàn bộ nhằm xác nhận.  

Máy Mac hoặc PC chạy Windows

Nếu các bạn dùng Mail iCloud vì thế phần mềm gmail bên trên PC nhằm bàn, như Mail bên trên máy Mac hoặc Microsoft Outlook bên trên PC, hãy tuân theo công việc sau:

 • Mail bên trên máy Mac: Xóa những thư các bạn ko người sử dụng nữa, rồi lựa chọn Hộp thư > Xóa mục đang được xóa và lựa chọn thông tin tài khoản gmail iCloud của doanh nghiệp kể từ thực đơn. Sau bại liệt, nhấn vào Xóa nhằm xác nhận.
 • Microsoft Outlook 2010 cho tới Outlook năm 2016 (Windows): Xóa những thư các bạn ko người sử dụng nữa. Outlook tiếp tục xóa vĩnh viễn thư của doanh nghiệp nhập đợt tiếp sau các bạn đóng góp và phát động lại phần mềm.

iCloud.com

 1. Đăng nhập vào iCloud.com.
 2. Chọn Mail và lựa chọn folder Thùng rác rến.
 3. Để xóa từng thư một, lựa chọn thư mình muốn xóa, rồi lựa chọn nút Thùng rác . Để xóa nhiều thư, lựa chọn những thư mình muốn xóa, rồi lựa chọn Xóa.  

Xóa phiên bản ghi âm

Với Bản thu thanh nhập iCloud, những phiên bản thu thanh của các bạn sẽ được lưu trữ nhập iCloud. Bạn rất có thể đơn giản xóa những phiên bản ghi này nếu như cần thiết tăng dung tích.

iPhone, iPad hoặc iPod touch

 1. Chạm nhập Xóa , rồi hé mục Đã xóa mới đây.
 2. Chạm nhập Sửa.
 3. Chạm nhập Xóa toàn bộ hoặc lựa chọn phiên bản thu thanh rồi vấp nhập Xóa.

Máy Mac

 1. Chọn phiên bản thu thanh mình muốn xóa. 
 2. Bấm nhập Xóa .
 3. Mở mục Đã xóa mới đây, rồi nhấn vào Xóa.
 4. Bấm nhập Xóa vĩnh viễn. 

Tìm hiểu tăng về dung tích iCloud

Apple ko khuyến cáo hoặc xác nhận vấn đề về những thành phầm ko tự Apple tạo ra hoặc những trang web song lập ko Chịu sự trấn áp hoặc đánh giá của Apple. Apple ko phụ trách về sự việc lựa lựa chọn, hiệu suất hoặc việc dùng trang web hoặc thành phầm của mặt mũi loại phụ thân. Apple ko thể hiện tuyên phụ thân này về tính chất đúng chuẩn hoặc sự uy tín của trang web mặt mũi loại phụ thân. Liên lạc với ngôi nhà cung ứng nhằm hiểu thêm vấn đề.

Ngày đăng: 

Xem thêm: blueprint là gì

Tác giả

Bình luận