công dụng trái sake

Sa kê là loại trái khoáy thân thuộc được trồng nhiều ở miền Nam việt nam. Không chỉ là một trong những loại cây phủ nền bóng non nhưng mà trái khoáy rơi kê còn được dùng để làm chế trở thành những khoản tiêu hóa. Dưới đó là một trong những quyền lợi đủ chất của loại trái khoáy này so với mức độ khoẻ.