cúng mùng 1 tháng 7

Theo ý niệm nhiều năm của những người nước ta, ngày mùng 1 gọi là ngày sóc. Nguyên nghĩa kể từ sóc là khởi điểm, chính thức. Ngày mùng một là ngày chính thức của một mon nên gọi là ngày sóc.

Người Việt tìm ngày sóc là ngày tưởng niệm tổ tiên, cúng các cụ, ông vải vóc. Ngày sóc còn tồn tại chân thành và ý nghĩa "Cát tường" coi ngày đảm bảo chất lượng xấu xa thấy là ngày cực tốt nhập mon. Cúng nhập mùng 1 hoặc cúng nhập chiều ngày 29, 30 đều được.

Bạn đang xem: cúng mùng 1 tháng 7

Bài văn khấn Thổ Công và những vị Thần nhập căn nhà ngày mùng 1 mon 7 âm lịch:

Nam tế bào A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy: - Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

- Ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần.

- Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ; Phúc đức Tôn thần.

- Ngài chi phí hậu địa công ty tài thần.

- Các ngài Tôn thần quản lý ở nhập điểm này.

Hôm ni là ngày một mon 7 năm Quý Mão 2023

Tín công ty con cái là ..............................................................

Ngụ bên trên ..........................................................................

Thành tâm sửa biện, hương thơm hoa lễ phẩm kim ngân trà trái ngược và những loại cúng dưng, bày rời khỏi trước án.

Chúng con cái thành ý kính mời:

Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần.

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương

Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần,

Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chủ yếu thần, những vị Tôn thần quản lý nhập điểm này.

Cúi nài những Ngài thương xót tín công ty. Giáng lâm trước án, bệnh giám lòng trở nên, thụ tận hưởng lễ phẩm, phù trì tín công ty bọn chúng con cái toàn gia an nhàn, việc làm khô nóng thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến thủ, tâm đạo banh đem, sở cầu vớ ứng, sở nguyện tòng tâm.

Xem thêm: sake chiên không cần bột

Dãi tấm lòng trở nên cúi nài bệnh giám.

Cẩn cáo.

---

Bài văn khấn gia tiên ngày mùng 1 mon 7 âm lịch

Muốn cúng tổ tiên thì nên khấn thần nước ngoài trước, thần nội sau theo dõi nghi tiết bên dưới đây:

Nam tế bào A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy: - Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân nằm trong chư vị Tôn Thần.

- Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu tía, u còn sinh sống thì thay cho bởi vì Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín công ty (chúng) con cái là:...... Ngụ tại:......

Hôm ni là ngày một mon 7 năm Quý Mão 2023

Gặp tiết ngày mùng 1, tín công ty bọn chúng con cái cảm tưởng rạm ân trời khu đất, chư vị

Tôn thần, lưu giữ đức cù lao tiên tổ, từng niệm luôn ghi nhớ. Do tê liệt, bọn chúng con cái bán buôn lễ phẩm, sửa sang trọng hương thơm đăng, trần thiết trà trái ngược nhấc lên trước án. Chúng con cái kính mời:

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa.

Ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.

Cúi nài giáng lâm trước án, bệnh giám lòng trở nên thụ tận hưởng lễ phẩm.

Chúng con cái kính mời mọc các cụ ông cụ bà Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội nước ngoài bọn họ..., cúi nài thương xót con cái con cháu giáng về linh sàng, bệnh giám tâm trở nên, thụ tận hưởng lễ phẩm.

Xem thêm: cách làm tôm tái thái

Tín công ty con cái lại kính mời mọc những vị vong linh, Tiền công ty, Hậu công ty ở nhập căn nhà này, khu đất này đồng lâm án chi phí, đồng lai hâm tận hưởng, phù trợ mang lại toàn gia bọn chúng con cái thân mật cung khang khái, phiên bản mệnh bình an. Bốn mùa ko hạn ách này xâm, tám tiết tận hưởng vinh quang quẻ phát đạt.

Dãi tấm lòng trở nên cúi nài bệnh giám.

Cẩn cáo.