giấy xác nhận cư trú

Bạn đang xem: giấy xác nhận cư trú

LĨNH VỰC TTHC

Chọn nghành giấy tờ thủ tục hành chính

Xác nhận vấn đề về cư trú

Mức chừng cung ứng cty công trực tuyến

Dịch Vụ Thương Mại công trực tuyến 1 phần

Trình tự động thực hiện

 • - Cách 1: Cá nhân, tổ chức triển khai sẵn sàng làm hồ sơ theo đuổi quy ấn định của pháp lý.
  - Cách 2: Cá nhân, tổ chức triển khai nộp làm hồ sơ bên trên Công an cung cấp xã.
  - Cách 3: Khi tiêu thụ làm hồ sơ xác nhận vấn đề về trú ngụ, ban ngành ĐK trú ngụ đánh giá tính pháp luật và nội dung hồ nước sơ:
  + Trường phù hợp làm hồ sơ vẫn rất đầy đủ, hợp thức thì tiêu thụ làm hồ sơ và cung cấp Phiếu tiêu thụ làm hồ sơ và hứa trả thành phẩm (mẫu CT04 phát hành tất nhiên Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho những người đăng ký;
  + Trường phù hợp làm hồ sơ đầy đủ ĐK tuy nhiên ko đầy đủ làm hồ sơ thì chỉ dẫn bổ sung cập nhật, hoàn mỹ và cung cấp Phiếu chỉ dẫn bổ sung cập nhật, hoàn mỹ làm hồ sơ (mẫu CT05 phát hành tất nhiên Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho những người đăng ký;
  + Trường phù hợp làm hồ sơ ko đầy đủ ĐK thì kể từ chối và cung cấp Phiếu kể từ chối tiêu thụ, xử lý làm hồ sơ (mẫu CT06 phát hành tất nhiên Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho những người ĐK.
  - Cách 4: Căn cứ theo đuổi ngày hứa bên trên Phiếu tiêu thụ làm hồ sơ và hứa trả thành phẩm nhằm nhận thông tin thành phẩm xử lý giấy tờ thủ tục ĐK trú ngụ (nếu có).

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 01 Ngày thực hiện việc Nộp làm hồ sơ thẳng bên trên Công an cung cấp xã.
  Thời gian trá tiêu thụ hồ nước sơ: Giờ hành chủ yếu những ngày thao tác làm việc kể từ thứ hai cho tới loại 6 và sáng sủa loại 7 mặt hàng tuần (trừ những ngày ngủ lễ, đầu năm theo đuổi quy ấn định của pháp luật).

  Kể từ thời điểm ngày cảm nhận được làm hồ sơ hợp thức, ban ngành ĐK trú ngụ với trách cứ nhiệm cung cấp xác nhận vấn đề về trú ngụ mang đến công dân vô thời hạn 01 ngày thao tác làm việc với tình huống vấn đề với vô Thương hiệu tài liệu vương quốc về dân ở.

  03 Ngày thực hiện việc Kể từ thời điểm ngày cảm nhận được làm hồ sơ hợp thức, ban ngành ĐK trú ngụ với trách cứ nhiệm cung cấp xác nhận vấn đề về trú ngụ mang đến công dân vô thời hạn 03 ngày thao tác làm việc với tình huống cần thiết xác minh; tình huống kể từ chối xử lý thì cần vấn đáp vì như thế văn phiên bản và nêu rõ ràng nguyên do.

 • Trực tuyến
 • 01 Ngày thực hiện việc Nộp làm hồ sơ trực tuyến qua chuyện những cổng cung ứng cty công trực tuyến như: Trực tuyến bên trên Cổng cty công qua chuyện Cổng cty công vương quốc, hoặc qua chuyện Cổng cty công Sở Công an, Cổng cty công quản lý và vận hành trú ngụ.
  Thời gian trá tiêu thụ hồ nước sơ: Giờ hành chủ yếu những ngày thao tác làm việc kể từ thứ hai cho tới loại 6 và sáng sủa loại 7 mặt hàng tuần (trừ những ngày ngủ lễ, đầu năm theo đuổi quy ấn định của pháp luật).

  Kể từ thời điểm ngày cảm nhận được làm hồ sơ hợp thức, ban ngành ĐK trú ngụ với trách cứ nhiệm cung cấp xác nhận vấn đề về trú ngụ mang đến công dân vô thời hạn 01 ngày thao tác làm việc với tình huống vấn đề với vô Thương hiệu tài liệu vương quốc về dân ở.

  03 Ngày thực hiện việc Kể từ thời điểm ngày cảm nhận được làm hồ sơ hợp thức, ban ngành ĐK trú ngụ với trách cứ nhiệm cung cấp xác nhận vấn đề về trú ngụ mang đến công dân vô thời hạn 03 ngày thao tác làm việc với tình huống cần thiết xác minh; tình huống kể từ chối xử lý xác nhận vấn đề về trú ngụ thì cần vấn đáp vì như thế văn phiên bản và nêu rõ ràng nguyên do.

Thành phần hồ nước sơ

Tên giấy má tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ khai thay cho thay đổi vấn đề trú ngụ (Mẫu CT01 phát hành tất nhiên Thông tư số 56/2021/TT-BCA). CT01 Tờ khai thay cho thay đổi vấn đề trú ngụ.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

Xem thêm: tàu anh qua núi lời

Căn cứ pháp lý

 • Luật 68/2020/QH14 Số: 68/2020/QH14

 • Nghị ấn định 62/2021/NĐ-CP Số: 62/2021/NĐ-CP

 • Thông tư 55/2021/TT-BCA Số: 55/2021/TT-BCA

 • Thông tư 57/2021/TT-BCA Số: 57/2021/TT-BCA

 • Thông tư 56/2021/TT-BCA Số: 56/2021/TT-BCA

Biểu mẫu

File mẫu:

 • Tờ khai thay cho thay đổi vấn đề trú ngụ Tải về

Kết ngược thực hiện

Xem thêm: nữ hoàng ai cập tập cuối

 • Xác nhận vấn đề về cư trú
 • Phiếu kể từ chối tiêu thụ, xử lý hồ nước sơ