KẾ HOẠCH THI BÁC SĨ HỆ THỐNG MẠNG.

0
112

KẾ HOẠCH THI BSMT THỰC THỤ ( Hệ Thống Mạng ) 

(Tháng 12/2016 )

  1. Thi vòng 1 (thi lý thuyết)
  • Đối tượng: Học viên đủ điều kiện dự thi và không đạt vòng 1 ở các kỳ thi trước (Học viên phải đăng ký trước tại Giáo vụ chi nhánh)
  • Thời gian: Vào lúc 14 giờ, ngày 21/12/2016
  • Địa điểm: 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
  1. Thi vòng 2 (Báo cáo đồ án)
  • Thời gian: Vào lúc 14 giờ, ngày 23/12/2016
  • Địa điểm: 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

 

                                                                               Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09/12/2016

                                                                                              Lập kế hoạch

                                                                                                Hà Thị Nguyệt