lễ kết nạp đảng viên mới

Bạn đang xem: lễ kết nạp đảng viên mới

Hướng dẫn tổ chức triển khai công tác kết hấp thụ đảng viên mới

1. Hướng dẫn tổ chức triển khai công tác kết hấp thụ đảng viên mới

Căn cứ Tiểu mục 3.8 Mục 3 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 quy lăm le về sự việc tổ chức triển khai lễ kết hấp thụ đảng viên như sau:

- Lễ kết hấp thụ đảng viên nên được tổ chức triển khai trang nghiêm; tổ chức kết hấp thụ từng người một (nếu kết hấp thụ kể từ nhị người trở lên trên vô và một buổi lễ).

- Trang trí lễ kết hấp thụ (nhìn kể từ bên dưới lên):

Trên nằm trong là khẩu hiệu “Đảng Cộng sản VN vinh quang muôn năm”;

Cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc hình ảnh Chủ tịch Xì Gòn (bên trái), hình ảnh Mác - Lênin (bên phải), chi phí đề: “Lễ kết hấp thụ đảng viên”.

- Chương trình sự kiện kết nạp:

+ Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

+ Tuyên phụ thân nguyên do, trình làng đại biểu.

+ Tắc thư chi cỗ hoặc thay mặt đại diện chi ủy gọi ra quyết định kết hấp thụ đảng viên của cấp cho ủy sở hữu thẩm quyền.

+ Đảng viên mới mẻ gọi điều tuyên thệ.

+ Đại diện chi ủy phân tích trách nhiệm, quyền hạn của đảng viên, trách nhiệm của chi cỗ và cắt cử đảng viên đầu tiên trợ giúp đảng viên dự bị.

+ Đại diện cấp cho ủy cấp cho bên trên tuyên bố chủ ý (nếu có).

+ Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

2. Nhiệm vụ của đảng viên

Tại Điều 2 Điều lệ Đảng Cộng sản VN năm 2011 quy lăm le đảng viên sở hữu trách nhiệm như sau:

Xem thêm: phim một thời để nhớ

(1) Tuyệt đối trung thành với chủ với mục tiêu hoàn hảo cách mệnh của Đảng, chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chủ yếu trị, Điều lệ Đảng, quyết nghị, thông tư của Đảng, pháp lý của Nhà nước; hoàn thành xong chất lượng trách nhiệm được giao; phục tòng vô cùng sự cắt cử và điều động của Đảng.

(2) Không ngừng học hành, tập luyện, nâng lên chuyên môn kỹ năng, năng lượng công tác làm việc, phẩm hóa học chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp cách mệnh, sở hữu lối sinh sống lành lặn mạnh; đấu tranh giành kháng căn nhà nghĩa cá thể, thời cơ, toàn cục, quan tiền liêu, tham lam nhũng, tiêu tốn lãng phí và những thể hiện xấu đi không giống. Chấp hành quy lăm le của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên ko được sản xuất.

(3) Liên hệ ngặt nghèo với dân chúng, tôn trọng và đẩy mạnh quyền thực hiện căn nhà của nhân dân; chăm sóc cuộc sống vật hóa học, ý thức và đảm bảo an toàn nghĩa vụ và quyền lợi chính đại quang minh của nhân dân; tích cực kỳ nhập cuộc công tác làm việc quần bọn chúng, công tác làm việc xã hội điểm thao tác và điểm ở; tuyên truyền hoạt động mái ấm gia đình và dân chúng triển khai lối lối, quyết sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước.

(4) Tham gia kiến thiết, đảm bảo an toàn lối lối, quyết sách và tổ chức triển khai của Đảng; phục tòng kỷ luật, lưu giữ gìn hòa hợp thống nhất vô Đảng; thông thường xuyên tự động phê bình và phê bình, chân thực với Đảng; thực hiện công tác làm việc cách tân và phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng góp đảng phí chính quy lăm le.

3. Quyền hạn của đảng viên

Căn cứ Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản VN năm 2011 quy lăm le đảng viên sở hữu quyền như sau:

- Được vấn đề và thảo luận những yếu tố về Cương lĩnh chủ yếu trị, Điều lệ Đảng, lối lối, căn nhà trương, quyết sách của Đảng; biểu quyết việc làm của Đảng.

- Ứng cử, đề cử và bầu cử phòng ban chỉ đạo những cấp cho của Đảng theo gót quy lăm le của Ban Chấp hành Trung ương.

- Phê bình, vấn đáp về sinh hoạt của tổ chức triển khai đảng và đảng viên ở từng cấp cho vô phạm vi tổ chức; report, ý kiến đề xuất với những phòng ban sở hữu trách móc nhiệm và đòi hỏi được vấn đáp.

- Trình bày chủ ý Khi tổ chức triển khai đảng đánh giá, ra quyết định công tác làm việc hoặc thực hành kỷ luật so với bản thân.

Đảng viên dự bị sở hữu những quyền bên trên phía trên, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử phòng ban chỉ đạo của Đảng.

4. Quy lăm le về sự việc cắt cử đảng viên theo gót dõi, trợ giúp đảng viên dự bị

Tại Tiểu mục 3.10 Mục 3 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 quy lăm le về sự việc cắt cử đảng viên theo gót dõi, trợ giúp đảng viên dự bị như sau:

- Đảng viên dự bị gửi sinh hoạt đảng (chính thức hoặc tạm thời thời) cho tới điểm thao tác, học hành hoặc điểm trú ngụ mới mẻ thì chi ủy, đảng ủy hạ tầng điểm đảng viên gửi chuồn đánh giá vô bạn dạng tự động kiểm điểm của đảng viên dự bị và gửi kèm cặp bạn dạng đánh giá về đảng viên dự bị của đảng viên đầu tiên được cắt cử trợ giúp nhằm đảng viên report cấp cho ủy, chi cỗ điểm gửi cho tới cắt cử đảng viên đầu tiên theo gót dõi, trợ giúp.

- Đảng viên đầu tiên theo gót dõi, trợ giúp đảng viên dự bị trước lúc gửi sinh hoạt đảng cho tới tổ chức triển khai hạ tầng đảng không giống sở hữu trách móc nhiệm gửi bạn dạng đánh giá về đảng viên dự bị.

Chi cỗ cắt cử đảng viên đầu tiên không giống kế tiếp theo gót dõi, trợ giúp đảng viên dự bị.

Ngọc Nhi

Xem thêm: trái bột blox fruit

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của công ty chúng tôi giành riêng cho người tiêu dùng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng vướng, mừng rỡ lòng gửi về E-Mail [email protected].