Bác sĩ máy tính căn bản & Chuyên Sâu T10/2016.

0
182

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BÁC SĨ MÁY TÍNH THỰC HÀNH

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP BSMT CĂN BẢN VÀ CHUYÊN SÂU (Tháng 10/2016 )     

1.Ôn tập

  • Đối tượng: Học viên đủ điều kiện dự thi và không đạt ở các kỳ thi trước (Học viên phải đăng ký trước tại Giáo vụ chi nhánh).
  • Thời gian: Vào lúc 14 giờ, ngày 13/10/2016
  • Địa điểm: 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

 2. Thi Lý thuyết

  • Thời gian: Vào lúc 14 giờ, ngày 18/10/2016
  • Địa điểm: 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

3.Thi thực hành

  • Đối tượng: Học viên đủ điểm đạt trong vòng thi lý thuyết
  • Thời gian: Vào lúc 14 giờ, ngày 20/10/2016
  • Địa điểm: 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

 

                                                                                          Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04/10/2016

                                                                                                                     Phòng Đào Tạo