Bác Sĩ Hệ Thống Mạng

0
110

KẾ HOẠCH THI BÁC SĨ MÁY TÍNH THỰC THỤ HỆ THỐNG MẠNG

(Tháng 11/2016 )

  1. Thi vòng 1 (thi lý thuyết)
  • Đối tượng: Học viên đủ điều kiện dự thi và không đạt vòng 1 ở các kỳ thi trước (Học viên phải đăng ký trước tại Giáo vụ chi nhánh)
  • Thời gian: Vào lúc 14 giờ, ngày 09/11/2016
  • Địa điểm: 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
  1. Thi vòng 2 (Báo cáo đồ án)
  • Thời gian: Vào lúc 14 giờ, ngày 16/11/2016
  • Địa điểm: 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

 

                                                                                    Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02/11/2016