Bác Sĩ Máy Tính Chuyên Sâu Tháng 11/2016.

0
123

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP MÁY TÍNH CHUYÊN SÂU T11/2016.                                                            

 1. Ôn tập 
 • Đối tượng: Học viên đủ điều kiện dự thi và không đạt ở các kỳ thi trước (Học viên phải đăng ký trước tại Giáo vụ chi nhánh).
 • Thời gian: Vào lúc 14 giờ, ngày 10/11/2016
 • Địa điểm: 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
 1. Thi Lý thuyết
 • Thời gian: Vào lúc 14 giờ, ngày 15/11/2016
 • Địa điểm: 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
 1. Thi thực hành
 • Đối tượng: Học viên đủ điểm đạt trong vòng thi lý thuyết
 • Thời gian: Vào lúc 14 giờ, ngày 17/11/2016
 • Địa điểm: 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

 

                                                                                       Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02/11/2016