mẫu biên bản bàn giao

Mẫu Biên bạn dạng chuyển giao thông thường được dùng nhiều Khi chuyển giao gia tài, sản phẩm & hàng hóa hoặc việc làm. Tuy nhiên, ko nên ai ai cũng chiếm hữu kiểu Biên bạn dạng chuyển giao mới mẻ, cộc gọn gàng và hữu ích nhất.

Bạn đang xem: mẫu biên bản bàn giao

1. Khi nào là dùng Biên bạn dạng bàn giao?

Trong cuộc sống đời thường lúc này, việc gửi phú gia tài, sản phẩm & hàng hóa, việc làm, ra mắt từng ngày. Để rời đột biến những giành cãi, rủi ro khủng hoảng, giành chấp ko ước muốn, những mặt mũi cần thiết tổ chức lập biên bạn dạng bàn giao:

- Khi những mặt mũi chuyển giao gia tài (chẳng hạn chuyển giao gia tài Khi mang đến mướn ngôi nhà, chuyển giao mang đến đơn vị chức năng gửi ngôi nhà thuê…) thì lập biên bạn dạng chuyển giao tài sản;

- Khi những mặt mũi bàn Ship hàng hóa nhập quy trình giao thương mua bán, phú nhận sản phẩm & hàng hóa, ký gửi mặt hàng hóa… thì những mặt mũi lập biên bạn dạng bàn Ship hàng hóa;

- Khi người làm việc nghỉ ngơi việc, nghỉ ngơi bầu sản, gửi công tác làm việc, nghỉ ngơi ốm… cần thiết chuyển giao lại những đầu mục việc làm nhằm cho tất cả những người tiêu thụ việc làm nắm vững thì nên cần thực hiện biên bạn dạng chuyển giao việc làm.

Biên bạn dạng chuyển giao được xem như là minh chứng xác lập ai là người dân có lỗi và nên phụ trách nếu như việc chuyển giao xẩy ra giành chấp sau đây. Vì thế, từng Biên bạn dạng chuyển giao nên được lập trở nên 02 bạn dạng, từng mặt mũi được lưu giữ 01 bạn dạng.

Cập nhật kiểu Biên bạn dạng chuyển giao mới mẻ nhất

Dùng biên bạn dạng chuyển giao nhằm tránh Để rời đột biến rủi ro khủng hoảng, giành chấp ko ước muốn (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Biên bạn dạng chuyển giao tài sản

Trước phía trên, bên trên Thông tư số 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007 của Sở Tài chủ yếu vẫn phát hành kiểu Biên bạn dạng chuyển giao gia tài trong những phòng ban hành chính vì sự nghiệp và tổ chức triển khai kinh tế tài chính.

Tuy nhiên, lúc này văn bạn dạng đã mất hiệu lực thực thi hiện hành. Vì thế, văn bạn dạng này sẽ không mang tính chất buộc phải, những mặt mũi hoàn toàn có thể lựa lựa chọn dùng hoặc ko. Tuy nhiên, vì thế kiểu Biên bạn dạng chuyển giao này khá cụ thể, khá đầy đủ, nên LuatVietnam van trình diễn cho tới độc giả nhằm độc giả xem thêm.

2.1. Mẫu Biên bạn dạng chuyển giao gia tài số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc

 

MẪU  BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN
(Ban hành tất nhiên Thông tư số 122/2007/TT-BTC
ngày 18/10/2007của Sở Tài chính
)

Thực hiện tại Quyết tấp tểnh (công văn) số ………. ngày……...của……… về việc……

Hôm ni, ngày ……….. mon ………. Năm…………., Cửa Hàng chúng tôi gồm:

A- Đại diện Mé giao:

1. Ông  .......................................................................................

Chức vụ:......................................................................................

2. Ông :........................................................................................

Chức vụ:.......................................................................................

B- Đại diện mặt mũi nhận:

1. Ông : ..........................................................................................

Chức vụ:..........................................................................................

2. Ông:.............................................................................................

Chức vụ:..........................................................................................

C- Đại diện phòng ban tận mắt chứng kiến bàn giao:

1. Ông:...............................................................................................

Chức vụ:............................................................................................

2. Ông:.................................................................................................

Chức vụ:..............................................................................................

Thực hiện tại chuyển giao và tiêu thụ gia tài bao gồm:

Phần A. Bàn thờ phú gia tài là ngôi nhà, khu đất bên trên.......... (theo vị trí của Quyết tấp tểnh bàn giao)

I/ Về ngôi nhà, vật bản vẽ xây dựng và những gia tài gắn sát với ngôi nhà, đất

1. Tổng số mái nhà, vật bản vẽ xây dựng và gia tài khác:

1.1.Tổng số ngôi nhà:  ...........................................................................................cái

- Diện tích xây dựng: ...............................m2    Diện tích sàn: ............................ m2

- Nguyên giá chỉ bám theo buột sách kế tiếp toán:   ........................................................ Ngàn đồng

- Giá trị sót lại bám theo buột sách kế tiếp toán: ........................................................Ngàn đồng

- Giá trị thực tiễn nhận xét lại bên trên thời khắc bàn giao:..................................Ngàn đồng

1.2. Tổng số vật bản vẽ xây dựng và gia tài khác:

- Nguyên giá chỉ bám theo buột sách kế tiếp toán:  ..........................................................Ngàn đồng

- Giá trị sót lại bám theo buột sách kế tiếp toán:  ......................................................Ngàn đồng

- Giá trị thực tiễn nhận xét lại bên trên thời khắc bàn giao: .................................Ngàn đồng

2. Chi tiết ngôi nhà, vật bản vẽ xây dựng và những gia tài không giống gắn sát với đất:

2.1. Nhà số 1 (A...):

- Diện tích xây dựng: .........................m2         Diện tích sàn sử dụng: .........… m2

- Cấp hạng nhà:  .............................................Số tầng: ..............................................

- Nguồn hình thành: (ngân sách việt nam cung cấp, vay vốn ngân hàng,… nhận bàn giao…): ..................................................................................................................Ngàn đồng

- Năm xây dựng: ...................................Năm tôn tạo, thay thế lớn: ..........................

- Nguyên giá chỉ bám theo buột sách kế tiếp toán: .......................................................... Ngàn đồng

- Giá trị sót lại bám theo buột sách kế tiếp toán: ...................................................... Ngàn đồng

- Giá trị thực tiễn nhận xét lại bên trên thời khắc bàn giao:................................. Ngàn đồng

2.2. Nhà số 2 (B...):

- Diện tích xây dựng: .................................m2           Diện tích sàn: ....................m2

- Cấp hạng nhà: ...............................................Số tầng: ............................................

- Nguồn hình thành: (ngân sách việt nam cung cấp, vay vốn ngân hàng,… nhận bàn giao…): ..................................................................................................................Ngàn đồng

- Năm xây dựng: ......................................Năm tôn tạo, thay thế lớn: ......................

- Nguyên giá chỉ bám theo buột sách kế tiếp toán: ………………………………......... Ngàn đồng

- Giá trị sót lại bám theo buột sách kế tiếp toán: ..................................................... Ngàn đồng

- Giá trị thực tiễn nhận xét lại bên trên thời khắc bàn giao: ................................Ngàn đồng

2.3. Vật bản vẽ xây dựng (Bể nước, tường rào, sân…)

- Nguồn hình thành: (ngân sách việt nam cung cấp, vay vốn ngân hàng,… nhận bàn giao…): ..................................................................................................................Ngàn đồng

- Năm xây dựng: ........................................Năm tôn tạo, thay thế lớn: .....................

- Nguyên giá chỉ bám theo buột sách kế tiếp toán: ...........................................................Ngàn đồng

- Giá trị sót lại bám theo buột sách kế tiếp toán: .......................................................Ngàn đồng

- Giá trị thực tiễn nhận xét lại bên trên thời khắc bàn giao: ...............................Ngàn đồng

2.4. Các gia tài gắn sát với ngôi nhà, đất: (quạt trần, đèn khí, điều hoà..)

- Số lượng: ......   Cái

- Nguyên giá chỉ bám theo buột sách kế tiếp toán: ...........................................................Ngàn đồng

- Giá trị sót lại bám theo buột sách kế tiếp toán:  ..................................................... Ngàn đồng

- Giá trị thực tiễn nhận xét lại bên trên thời khắc bàn giao: ………………..... Ngàn đồng

II. Về đất

1. Nguồn gốc đất:

a. Cơ quan tiền phú đất: ................................ Quyết tấp tểnh số: .........................................

b. Bản loại phú khu đất số: ................................Cơ quan tiền lập bạn dạng đồ: ...............................

c. Giấy ghi nhận quyền dùng khu đất số...........ngày………tháng…năm…………

d. Diện tích khu đất được giao: ....................................................................................m2

e. Giá trị quyền dùng đất: .....................................................................Ngàn đồng

2. Hiện trạng đất  Khi bàn giao:

a. Tổng diện tích S khuôn viên: ................................................................................m2

b. Tổng diện tích S khu đất gửi phú bám theo đưa ra quyết định của cung cấp với thẩm quyền ..........m2

c. Các Đặc điểm riêng biệt về khuôn viên khu đất cần thiết Note .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

II. Các làm hồ sơ về ngôi nhà, khu đất, gia tài gắn sát khu đất bàn giao

1- Các làm hồ sơ về ngôi nhà và vật con kiến trúc:

a- Các sách vở pháp luật về nhà: Giấy phú quyền dùng ngôi nhà, Giấy quy tắc xây cất, Hợp đồng mướn ngôi nhà, Giấy xác lập chiếm hữu việt nam,...

b- Các làm hồ sơ bạn dạng vẽ: Bản vẽ design xây cất, Bản vẽ design hoàn thành công việc, bạn dạng vẽ design tôn tạo tăng cấp ngôi nhà,....

c- Các sách vở không giống tương quan cho tới nhà:

2- Các làm hồ sơ về đất:

a- Các sách vở pháp luật về đất: Giấy cung cấp khu đất, Giấy ghi nhận quyền dùng khu đất,....

b- Các làm hồ sơ bạn dạng vẽ: Sơ loại mặt phẳng khuôn viên khu đất, Trích lục bạn dạng loại, toạ loại địa điểm khu đất,....

c- Các sách vở không giống tương quan cho tới đất:

3- Các sách vở làm hồ sơ khác:

Phần B: Bàn thờ phú gia tài là phương tiện đi lại, công cụ, trang vũ trang (theo đưa ra quyết định chuyển giao của cung cấp với thẩm quyền)

1/ Tài sản tiến hành bàn giao:

STT

Danh mục gia tài bàn giao

Số lượng (cái)

Giá trị gia tài chuyển giao (ngàn đồng)

Hiện trạng gia tài bàn giao

Theo buột sách kế tiếp toán

Theo thực tiễn nhận xét lại

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Nguyên giá chỉ bám theo giá chỉ hiện tại hành

Giá trị sót lại bám theo giá chỉ hiện tại hành

Tỷ lệ còn lại

%

Ghi chú (mô miêu tả gia tài bàn giao)

2/ Các làm hồ sơ về gia tài bàn giao:

IV. Ý con kiến những mặt mũi phú nhận

1. Bên nhận: ….................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. Mé giao: ….................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký thương hiệu và đóng góp dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký thương hiệu và đóng góp dấu)

Đại diện những phòng ban hội chứng kiến

ĐƠN VỊ A
(Ký và ghi rõ rệt chúng ta tên)

ĐƠN VỊ B
(Ký và ghi rõ rệt chúng ta tên)

ĐƠN VỊ C
(Ký và ghi rõ rệt chúng ta tên)

2.2. Mẫu Biên bạn dạng chuyển giao gia tài số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Hôm ni ngày .... mon ..... năm .... bên trên .......................... vẫn tổ chức chuyển giao gia tài thân thiện ..................... (bên giao) và ................. (bên nhận):

1/ Mé giao: (bên A)

Ông: ..............................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................

Số năng lượng điện thoại: ................................................................................

2/ Mé nhận: (Bên B)

Ông: ................................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................

Xem thêm: trần sỹ thanh là con ai

Số năng lượng điện thoại: ..................................................................................

Bên A  vẫn tổ chức chuyển giao gia tài mang đến mặt mũi B bám theo biểu tổng hợp sau:

STT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

Tổng giá chỉ trị: phẳng số ..................................................................................................

Bằng chữ ....................................................................................................................

Kể từ thời điểm ngày ..................... số tài bên trên vì thế mặt mũi B phụ trách vận hành.

Biên bạn dạng này lập trở nên 02 bạn dạng có mức giá trị như nhau, từng mặt mũi lưu giữ 01 bạn dạng.

Xem thêm: Hướng dẫn lập Biên bạn dạng chuyển giao tài sản

Cập nhật kiểu Biên bạn dạng chuyển giao mới mẻ nhất

Cập nhật kiểu Biên bạn dạng chuyển giao tiên tiến nhất (Ảnh minh họa)

3. Mẫu Biên bạn dạng bàn Ship hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự vì thế –Hạnh Phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HOÁ

Hôm ni,  ngày … mon … năm …., Cửa Hàng chúng tôi bao gồm có:

BÊN A (Bên nhận hàng):

Địa chỉ: …………………………………………………………………………...

Điện thoại: ……………………………………………………………………….

Đại diện: Ông …………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

BÊN B (Bên phú hàng) :

Địa chỉ: …………………………………………………………………………...

Điện thoại: ………………………………………………………………………..

Đại diện: Ông …………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Hai mặt mũi bên cạnh nhau thống nhất con số phú hàng  như sau:

STT

Tên hàng

Quy cách/ chủng loại

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

Bên A ký và xác nhận vẫn Ship hàng và đầy đủ con số như thỏa thuận hợp tác mang đến mặt mũi B. Hai mặt mũi đồng ý, thống nhất nằm trong ký thương hiệu nhập biên bạn dạng. Biên bạn dạng tiếp tục  được lập trở nên 02 bạn dạng, từng mặt mũi với trách cứ nhiệm lưu giữ 01 bạn dạng có mức giá trị pháp luật như nhau.

     ĐẠI DIÊN BÊN A                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

     (Kí và ghi rõ rệt chúng ta tên)                                            (Kí và ghi rõ rệt chúng ta tên)

4. Biên bạn dạng chuyển giao công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì thế – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm ni, ngày....tháng.....năm....., bên trên Công ty.......................Cửa Hàng chúng tôi gồm:

Bên bàn giao:

Ông/bà:....................................................................................................................

Chức danh:.....................................Phòng/Bộ phận:...............................................  

Bên nhận bàn giao:

Ông/bà:................................................................................................

Chức danh:.....................................Phòng/Bộ phận:...............................................     

Cùng tổ chức chuyển giao việc làm với nội dung như sau:

BÀN GIAO CÔNG VIỆC

STT

Nội dung công viêc

Người nhận

1

2

3

BÀN GIAO TÀI LIỆU HỒ SƠ

STT

Mã làm hồ sơ, tài liệu

Tên làm hồ sơ,

tài liệu

Số lượng

Tình trạng

Vị trí đề làm hồ sơ, tài liệu

1

2

3

             

Người chuyển giao cam kết rằng toàn cỗ nội dung việc làm đang được tiến hành và đã được chuyển giao khá đầy đủ. Biên bạn dạng được lập trở nên .... bạn dạng, từng mặt mũi lưu giữ một bạn dạng./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

5. Mẫu Biên bạn dạng chuyển giao công cụ thiết bị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO MÁY MÓC, THIẾT BỊ

Căn cứ Hợp đồng kinh tế tài chính số………… ngày…. tháng…. năm về sự mướn vũ trang đáp ứng đua công…………….thân thiện mặt mũi mang đến mướn là……… và mặt mũi lên đường mướn là……….

Hôm ni, ngày…..tháng…..năm……, tại…………….. Cửa Hàng chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A):

Địa chỉ:.................................................................................................

Đại diện:..............................................................................................

BÊN NHẬN (Bên B):

Địa chỉ:.................................................................................................

Đại diện:...............................................................................................

Đã nằm trong tổ chức chuyển giao công cụ, vũ trang với nội dung như sau:

STT

Tên thiết bị

Thông số chuyên môn,

Mã thiết bị

Số lượng

Hiện trạng

1

       

2

       

3

       

Biên bạn dạng này thực hiện trở nên hạ tầng nhằm 02 mặt mũi tiến hành và quyết toán Hợp đồng kinh tế tài chính số………….. ngày…… tháng…… năm…….

Hai mặt mũi thống nhất lập Biên bạn dạng chuyển giao bám theo những nội dung như bên trên và Biên bạn dạng Bàn thờ phú được lập trở nên 02 bạn dạng tương tự nhau, từng mặt mũi lưu giữ một bạn dạng có mức giá trị tương tự nhau.

Đại diện mặt mũi giao                                 Đại diện mặt mũi nhận


6. Biên bạn dạng chuyển giao quỹ chi phí mặt

Đơn vị: ……………

Số: ………….......…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ

Thời gian ngoan bàn giao: từ thời điểm ngày ...... /....... /20... cho tới ngày ....... /........ /20...

BÊN GIAO:

Ông/ Bà: .................................... Sở Phận: .....................................

BÊN NHẬN:

Ông/ Bà: ..................................... Sở Phận: .....................................

NỘI DUNG BÀN GIAO

I. TIỀN QUỸ

STT

Loại tiền

SL

Thành tiền

Ghi chú

         
         
         
         
         
         
         
 

Tổng cộng

     

Bằng chữ: ................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................

BÀN GIAO KHÁC

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

....................................................................................................................

Biên Bản được lập trở nên 3 bạn dạng, mặt mũi phú lưu giữ 1 bạn dạng, mặt mũi nhận lưu giữ 1 bạn dạng và 1 bạn dạng lưu bên trên văn chống Công ty.

DUYỆT   

   PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ   

   BÊN NHẬN   

   BÊN GIAO

7. Giá trị pháp luật của biên bạn dạng bàn giao

Bàn phú là sự xác nhận sự gửi phú gia tài thân thiện cá thể cùng nhau hoặc trong những công ty hoặc thân thiện cá thể với công ty....

Trong quy trình thao tác làm việc, thanh toán, hoàn toàn có thể vì thế lỗi khinh suất hoặc khách hàng quan tiền nhưng mà việc chuyển giao hoàn toàn có thể dẫn theo những giành chấp và việc xử lý những giành chấp đột biến về sau tiếp tục bắt gặp nhiều trở ngại và ko thể minh chứng con số thực tiễn gia tài vẫn chuyển giao. Vì thế, biên bạn dạng chuyển giao tăng thêm ý nghĩa rất rộng lớn trong mỗi tình huống này.

Khi lập biên bạn dạng chuyển giao cần phải có chữ ký của những mặt mũi (Bên chuyển giao gia tài và mặt mũi nhận chuyển giao tài sản) nhằm đáp ứng tính pháp luật của biên bạn dạng. Chỉ Khi xác lập trở nên thành văn bạn dạng so với những gia tài được chuyển giao và với chữ ký những mặt mũi thì Khi giành chấp xẩy ra mới mẻ đơn giản và dễ dàng phân biệt được mặt mũi nào là với lỗi.

Do vậy, việc xác lập những sách vở, biên bàn chuyển giao tăng thêm ý nghĩa đặc biệt quan trọng cần thiết về mặt mũi pháp luật. Ngay cả trong những quan hệ thân thiện thiết vẫn nên với biên bạn dạng chuyển giao rõ nét nhằm rời giành chấp.

Nếu còn vướng mắc, fan hâm mộ hí hửng lòng tương tác 1900.6192  để được tương hỗ, trả lời.

Xem thêm: cách thao túng tâm lý