ngày mùng 1 tháng 7

Theo ý niệm nhiều năm của những người VN, ngày mùng 1 gọi là ngày sóc. Nguyên nghĩa kể từ sóc là khởi điểm, chính thức. Ngày mùng một là ngày chính thức của một mon nên gọi là ngày sóc.

Người Việt tìm ngày sóc là ngày tưởng niệm tổ tiên, cúng các cụ, ông vải vóc. Ngày sóc còn tồn tại chân thành và ý nghĩa "Cát tường" coi ngày chất lượng tốt xấu xa thấy là ngày cực tốt vô mon. Cúng vô mùng 1 hoặc cúng vô chiều ngày 29, 30 đều được.

Bạn đang xem: ngày mùng 1 tháng 7

Bài văn khấn Thổ Công và những vị Thần vô căn nhà ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch:

Nam tế bào A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy: - Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

- Ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần.

- Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ; Phúc đức Tôn thần.

- Ngài chi phí hậu địa căn nhà tài thần.

- Các ngài Tôn thần quản lý ở vô điểm này.

Hôm ni là ngày một mon 7 năm Quý Mão 2023

Tín căn nhà con cái là ..............................................................

Ngụ bên trên ..........................................................................

Thành tâm sửa biện, hương thơm hoa lễ phẩm kim ngân trà ngược và những loại cúng dưng, bày rời khỏi trước án.

Chúng con cái thành ý kính mời:

Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần.

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương

Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần,

Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chủ yếu thần, những vị Tôn thần quản lý vô điểm này.

Cúi van lơn những Ngài thương xót tín căn nhà. Giáng lâm trước án, triệu chứng giám lòng trở thành, thụ hưởng trọn lễ phẩm, phù trì tín căn nhà bọn chúng con cái toàn gia an nhàn, việc làm khô nóng thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến thủ, tâm đạo ngỏ đem, sở cầu vớ ứng, sở nguyện tòng tâm.

Xem thêm: cách muối cà pháo tỏi ớt

Dãi tấm lòng trở thành cúi van lơn triệu chứng giám.

Cẩn cáo.

---

Bài văn khấn gia tiên ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch

Muốn cúng tổ tiên thì cần khấn thần nước ngoài trước, thần nội sau theo đuổi nghi tiết bên dưới đây:

Nam tế bào A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy: - Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân nằm trong chư vị Tôn Thần.

- Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu phụ vương, u còn sinh sống thì thay cho vày Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín căn nhà (chúng) con cái là:...... Ngụ tại:......

Hôm ni là ngày một mon 7 năm Quý Mão 2023

Gặp tiết ngày mùng 1, tín căn nhà bọn chúng con cái cảm tưởng thâm nám ân trời khu đất, chư vị

Tôn thần, ghi nhớ đức cù lao tiên tổ, từng niệm luôn luôn nhớ. Do bại liệt, bọn chúng con cái bán buôn lễ phẩm, sửa lịch sự hương thơm đăng, trần thiết trà ngược nhấc lên trước án. Chúng con cái kính mời:

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa.

Ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.

Cúi van lơn giáng lâm trước án, triệu chứng giám lòng trở thành thụ hưởng trọn lễ phẩm.

Chúng con cái kính chào cụ già Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội nước ngoài chúng ta..., cúi van lơn thương xót con cái con cháu giáng về linh sàng, triệu chứng giám tâm trở thành, thụ hưởng trọn lễ phẩm.

Xem thêm: day lam thach dua

Tín căn nhà con cái lại kính chào những vị vong linh, Tiền căn nhà, Hậu căn nhà ở vô căn nhà này, khu đất này đồng lâm án chi phí, đồng lai hâm hưởng trọn, phù trợ mang đến toàn gia bọn chúng con cái thân mật cung khang khái, bạn dạng mệnh bình an. Bốn mùa ko hạn ách nào là xâm, tám tiết hưởng trọn vinh quang quẻ phát đạt.

Dãi tấm lòng trở thành cúi van lơn triệu chứng giám.

Cẩn cáo.