toán lớp 5 trang 171

Giải bài bác luyện Toán lớp 5

Toán lớp 5 trang 171: Luyện tập bao bao gồm điều giải cụ thể mang đến từng bài bác luyện SGK. Lời giải hoặc bài bác luyện Toán 5 này sẽ hỗ trợ những em học viên ôn luyện cầm Chắn chắn những dạng bài bác luyện đem nội dung hình học tập, câu hỏi tỉ số Phần Trăm, câu hỏi về vận động đều. Sau phía trên chào những em nằm trong tìm hiểu thêm cụ thể chỉ dẫn giải bài bác Luyện luyện – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 171/SGK Toán 5).

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 171

>> Bài trước: Giải bài bác luyện trang 170 SGK Toán 5: Ôn luyện về giải Toán

Toán lớp 5 trang 171 Luyện luyện câu 1

Câu 1: Trên hình mặt mày, diện tích S của hình tứ giác ABED to hơn diện tích S của hình tam giác BEC là 13,6cm2. Tính diện tích S của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích S của hình tam giác BEC và diện tích S hình tứ giác ABED là \frac23.

Giải bài bác luyện trang 171 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải

- Tìm diện tích S tam giác BEC và diện tích S tứ giác ABED theo mô hình toán mò mẫm nhì số lúc biết hiệu và tỉ số.

(Vẽ sơ loại biểu thị diện tích S tam giác BEC bao gồm 2 phần và diện tích S tứ giác ABED bao gồm 3 phần như thế)

- Diện tích hình tứ giác ABCD = diện tích S tam giác BEC + diện tích S tứ giác ABED.

Đáp án

Theo đề bài bác tớ đem sơ đồ:

Toán lớp 5 trang 171

Cách 1

Theo sơ loại, diện tích S hình tam giác BEC là:

13,6 : (3 – 2) x 2 = 27,2 (cm2)

Diện tích hình tứ giác ABED là: 27,2 + 13,6 = 40,8 (cm2)

Diện tích hình tứ giác ABCD là: 40,8 + 27,2 = 68 (cm2)

Đáp số: 68cm2

Cách 2

Theo sơ loại diện tích S tứ giác ABED là 3 phần và diện tích S tam giác BEC là 2 phần. Mà diện tích S tứ giác ABED to hơn diện tích S tam giác BEC là 13,6 cm2.

Do bại liệt một trong những phần là 13,6 cm2.

Diện tích tam giác BEC là:

13,6 × 2 = 27,2(cm2)

Diện tích tứ giác ABED là:

27,2 + 13,6 = 40,8 (cm2)

Diện tích của tứ giác ABCD là:

27,2 + 40,8 = 68 (cm2)

Đáp số: 68cm2.

Toán lớp 5 trang 171 Luyện luyện câu 2

Câu 2: Lớp 5A đem 35 học viên. Số học viên phái mạnh bởi vì 3/4 số học viên phái đẹp. Hỏi số học viên phái đẹp rộng lớn số học viên phái mạnh là từng nào em?

Hướng dẫn giải

Tìm số học viên và số học viên phái đẹp theo mô hình toán mò mẫm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó

Cách làm

Bước 1: Vẽ sơ loại thể hiện tại bài bác toán

Bước 2: Tính số học viên phái mạnh và học viên phái đẹp của lớp 5A

Bước 3: Tính số học viên phái đẹp nhiều hơn nữa học viên nam

Đáp án

Theo đề bài bác tớ đem sơ đồ:

Giải bài bác luyện trang 171 SGK Toán 5

Cách 1

Theo sơ loại, số học viên phái mạnh của lớp 5A là:

35 : (3 + 4) x 3 = 15 (học sinh).

Số học viên phái đẹp của lớp 5A là:

35 – 15 =20 (học sinh).

Số học viên phái đẹp nhiều hơn nữa số học viên phái mạnh là:

20 – 15 = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học viên.

Cách 2

Xem thêm: Game Bắn Cá Tại MANCLUB - Siêu Phẩm Cá Cược Trực Tuyến 2024

Theo sơ loại tổng số phần cân nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số học viên phái đẹp rộng lớn số học viên phái mạnh hoặc độ quý hiếm một trong những phần là:

35 : 7 = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học tập sinh

Toán lớp 5 trang 171 Luyện luyện câu 3

Câu 3: Một xe hơi cút được 100km thì dung nạp 12l xăng. Ô tô này đã cút được quãng đàng 75km thì dung nạp không còn từng nào lít xăng?

Tóm tắt

100 km: 12 lít xăng

75 km : ... lít xăng?

Hướng dẫn giải

Giải câu hỏi theo mô hình toán rút về đơn vị:

- Tìm số lít xăng dung nạp Khi cút 1km = số lít xăng dung nạp Khi cút 100km : 100.

- Số lít xăng dung nạp Khi cút 75km = số lít xăng dung nạp Khi cút 1km × 75.

Cách làm

Bước 1: Tính số xăng dung nạp Khi xe hơi cút quãng đàng 1km

Bước 2: Tính số xăng dung nạp Khi xe hơi cút quãng đàng 75km

Đáp án

Ô tô cút 1km thì dung nạp hết:

12 : 100 = 0,12 (lít)

Ô tô cút 75 km thì dung nạp hết:

0,12 x 75 = 9 (lít)

Đáp số: 9 lít xăng

Toán lớp 5 trang 171 Luyện luyện câu 4

Câu 4: Hình mặt mày là biểu loại cho biết thêm tỉ lệ thành phần xếp loại học tập lực của học viên khối 5 Trường Tiểu học tập Thắng lợi. Tính số học viên từng loại, biết số học viên xếp loại học tập lực khá là 120 học viên.

Giải bài bác luyện trang 171 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải

- Tìm tỉ số Phần Trăm của học viên khá và học viên toàn trường: 100% - (25% + 15%) = 60%.

- Số học viên toàn ngôi trường = số học viên khá : 60 × 100.

- Số học viên đảm bảo chất lượng = số học viên toàn ngôi trường : 100 × 25.

- Số học viên tầm = số học viên toàn ngôi trường : 100 × 15.

Cách làm

Bước 1: Tính Phần Trăm số học viên khá của khối 5

Bước 2: Tính số học viên khối 5 bằng phương pháp lấy 120 chia mang đến 60%

Bước 3: Tính số học viên đảm bảo chất lượng và số học viên tầm của khối 5

Đáp án

Số Phần Trăm học viên khá khối 5 của ngôi trường Thắng Lợi là:

100% – (25% + 15%) = 60%

Số học viên toàn khối 5 của ngôi trường là:

120 : 60 x 100 = 200 (học sinh)

Số học viên đảm bảo chất lượng khối 5 của ngôi trường là:

200 x 25 : 100 = 50 (học sinh)

Số học viên tầm khối 5 của ngôi trường là:

200 x 15 : 100 = 30 (học sinh)

Đáp số: Giỏi: 50 học tập sinh; Khá: 120 học tập sinh; TB: 30 học viên.

Xem thêm: bof kho

Bài tiếp theo: Giải bài bác luyện trang 171, 172 SGK Toán 5: Luyện luyện (tiếp theo)

Để sẵn sàng mang đến bài bác ganh đua cuối học tập kì 2, những em tìm hiểu thêm không thiếu thốn đề ganh đua của từng môn học tập tại đây. Thông qua quýt những đề ganh đua này, những em học viên rất có thể tự động rèn luyện, gia tăng tài năng giải Toán đạt thành phẩm cao.

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 Tải nhiều

  • Đề ganh đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2023 Tải nhiều
  • 50 Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2023 Tải nhiều
  • Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2023
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5 năm 2023 Tải nhiều
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Khoa học tập lớp 5 Tải nhiều
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2023 Tải nhiều

Để tìm hiểu thêm và rèn luyện tư liệu lớp 5 không giống, chào những em nằm trong coi tăng Lý thuyết Toán lớp 5, Vở bài bác luyện Toán lớp 5, Bài luyện Toán lớp 5, Trắc nghiệm Toán lớp 5; Giải Toán lớp 5 VNEN.