trái sake có tác dụng gì

Sa kê là loại trái ngược không xa lạ được trồng nhiều ở miền Nam VN. Không chỉ là một trong loại cây tủ bóng non tuy nhiên trái ngược rơi kê còn được dùng để làm chế trở thành những khoản tiêu hóa. Dưới đó là một trong những quyền lợi đủ chất của loại trái ngược này so với mức độ khoẻ.