văn phòng đăng ký đất đai

Vị trí, trách nhiệm, quyền hạn của Văn chống ĐK khu đất đai

Bạn đang xem: văn phòng đăng ký đất đai

Vị trí, trách nhiệm, quyền hạn của Văn chống ĐK khu đất đai (Ảnh minh họa)

1. Vị trí của Văn chống ĐK khu đất đai

Văn chống ĐK khu đất đai là đơn vị chức năng sự nghiệp công trực nằm trong Sở Tài vẹn toàn và Môi ngôi trường bởi Ủy ban quần chúng. # cung cấp tỉnh xây dựng hoặc tổ chức triển khai lại bên trên hạ tầng thống nhất Văn chống ĐK quyền dùng khu đất trực nằm trong Sở Tài vẹn toàn và Môi ngôi trường và những Văn chống ĐK quyền dùng khu đất trực nằm trong Phòng Tài vẹn toàn và Môi ngôi trường hiện tại với ở địa phương;

Văn chống ĐK khu đất đai với tư cơ hội pháp nhân, với trụ sở, con cái vệt riêng biệt, được Nhà nước sắp xếp văn chống, trang vũ khí thao tác và được hé thông tin tài khoản nhằm sinh hoạt bám theo quy ấn định của pháp lý.

2. Chức năng của Văn chống ĐK khu đất đai

Văn chống ĐK khu đất đai với những tác dụng sau:

- Thực hiện tại ĐK khu đất đai và gia sản gắn sát với đất;

- Cấp Giấy ghi nhận quyền dùng khu đất, quyền chiếm hữu nhà tại và gia sản không giống gắn sát với khu đất so với tình huống được ủy quyền bám theo quy định;

- Xây dựng, quản lý và vận hành, update, đo lường, chỉnh lý thống nhất làm hồ sơ địa chủ yếu và hạ tầng tài liệu khu đất đai;

- Thống kê, kiểm kê khu đất đai;

- Cung cung cấp vấn đề khu đất đai bám theo quy ấn định cho những tổ chức triển khai, cá thể với nhu cầu;

- Thực hiện tại những công ty không giống bên trên hạ tầng tác dụng, trách nhiệm phù phù hợp với năng lượng bám theo quy ấn định của pháp lý.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn chống ĐK khu đất đai

Văn chống ĐK khu đất đai với những trách nhiệm, quyền hạn sau:

- Thực hiện tại việc ĐK khu đất được Nhà nước kí thác quản lý và vận hành, ĐK quyền dùng khu đất, quyền chiếm hữu nhà tại và gia sản không giống gắn sát với khu đất.

- Thực hiện tại việc cung cấp lần thứ nhất, cung cấp thay đổi, cung cấp lại Giấy ghi nhận quyền dùng khu đất, quyền chiếm hữu nhà tại và gia sản không giống gắn sát với khu đất (sau trên đây gọi là Giấy triệu chứng nhận).

Xem thêm: fairy tail nhiệm vụ 100 năm

- Thực hiện tại việc ĐK dịch chuyển so với khu đất được Nhà nước kí thác quản lý và vận hành, quyền dùng khu đất, quyền chiếm hữu nhà tại và gia sản không giống gắn sát với khu đất.

- Lập, chỉnh lý, update, tàng trữ và quản lý và vận hành làm hồ sơ địa chính; tiêu thụ, quản lý và vận hành việc dùng phôi Giấy ghi nhận bám theo quy ấn định của pháp lý.

- Cập nhật, chỉnh lý, đồng nhất hóa, khai quật tài liệu khu đất đai; kiến tạo, quản lý và vận hành khối hệ thống vấn đề khu đất đai bám theo quy ấn định của pháp lý.

- Thực hiện tại việc đo đếm, kiểm kê khu đất đai và lập phiên bản loại thực trạng dùng đất; chỉnh lý phiên bản loại địa chính; trích lục phiên bản loại địa chủ yếu.

- Kiểm tra phiên bản trích đo địa chủ yếu thửa đất; đánh giá, xác nhận sơ loại nhà tại và gia sản không giống gắn sát với khu đất bởi tổ chức triển khai, cá thể hỗ trợ đáp ứng ĐK, cung cấp Giấy ghi nhận.

- Thực hiện tại ĐK giao dịch thanh toán đảm bảo bởi quyền dùng khu đất, quyền chiếm hữu nhà tại và gia sản không giống gắn sát với khu đất bám theo quy ấn định của pháp lý.

- Cung cung cấp làm hồ sơ, phiên bản loại, vấn đề, số liệu khu đất đai, nhà tại và gia sản không giống gắn sát với khu đất cho những tổ chức triển khai, cá thể bám theo quy ấn định của pháp lý.

- Thực hiện tại việc thu tiền phí, lệ phí bám theo quy ấn định của pháp lý.

- Thực hiện tại những công ty bên trên hạ tầng tác dụng, trách nhiệm phù phù hợp với năng lượng bám theo quy ấn định của pháp lý.

- Quản lý viên chức, người làm việc, tài chủ yếu và gia sản nằm trong Văn chống ĐK khu đất đai bám theo quy ấn định của pháp luật; triển khai cơ chế report bám theo quy ấn định hiện tại hành và tình hình triển khai trách nhiệm về những nghành công tác làm việc được kí thác.

(Khoản 4 Điều 2 Nghị ấn định 01/2017/NĐ-CP, Điều 1, 2 Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC)

Diễm My

Xem thêm: lời bài hát amee đen đá không đường

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Cửa Hàng chúng tôi giành cho quý khách của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng vướng, phấn chấn lòng gửi về Thư điện tử [email protected].