oan hon thang bay

Tục truyền mon bảy mưa ngâu.

Trong những sinh hoạt nhân gian tham của truyền thống lâu đời tao, mon bảy là mon đượm nhiều sắc thái văn học nhất. Tháng bảy, mưa ngâu, nhịp cầu Ô Thước bắc qua loa giải Ngân Hà; nhị linh hồn một mình cô độc, hằng tối ưu tư vô nỗi sầu ly biệt thiên thu thân thiết khung trời cao rộng lớn, lựa chọn mùa mưa sụt sùi nhằm gặp gỡ nhau, chỉ vô một thông thoáng chốc, rồi đời giống như con cái nước trôi xuôi… Đây cơ, trong những cụm rừng khuya u tịch, vẫn còn tồn tại những Oan Hồn cô độc, phiên lần mò lại nẻo sinh sống của 1 thời thời xưa. Kẻ bị tiêu diệt và người sinh sống, khéo hứa nhau nhằm chu vớ những số nợ ân tình từng chôn thâm thúy lòng đất. Khi tối càng về muộn, dư âm trầm buồn của những người sinh sống phảng phất vô lễ Cúng Thí Cô Hồn chen lẫn lộn với giờ trùng thủ thỉ, thì tự tình của kẻ sinh sống và người bị tiêu diệt càng nghe rời khỏi khúc điệu khẩn thiết vô cùng:

Bạn đang xem: oan hon thang bay

Dấu người thập loại biết là đâu
Hồn phách mơ mòng trải bao nhiêu thu
Cồn biển lớn nghinh ngang bầu thế giới
Những mồ vô công ty thấy tuy nhiên đau![1]

Trong những lễ cúng thí cô hồn, Trai Đàn Chẩn Tế được tổ chức triển khai quy tế bào nhất. Nó bao hàm cả nhị hướng nhìn văn học và triết lý, gần như là toàn bộ tinh tuý của tư tưởng và văn học tập Phật Giáo Đại Thừa Mật Tông được gói hoàn toàn vô trên đây.

I.

Về kiểu dáng, trai đàn này dựa vào nền tảng của triết học tập Mật giáo. Tức sắp xếp theo đuổi một kiểu dáng đơn giản và giản dị của mạn-đà-la (maṇḍala)[2]. Đó là 1 vòng tròn trặn, được biểu tượng như 1 đóa hoa sen nở hoàn toàn, và vòng tròn trặn này là căn bạn dạng ngoài hành tinh luận của Mật giáo. Thông thông thường, đem nhị cỗ mạn-đà-la. Kim Cang Giới Mạn-đà-la (vajradhātu-maṇḍala) hình tượng mang lại trí tuệ sở hội chứng của Phật. Thai Tạng Giới Mạn-đà-la (garbhadhātu-maṇḍala) hình tượng mang lại phương tiện đi lại phỏng sinh của Ngài[3]. Mỗi mạn-đà-la đều dựa vào một trong những công ty điểm tư tưởng của Đại Thừa giáo. Chủ điểm xứng đáng ghi ghi nhớ nhất, đại lược như sau.

Trước không còn, tất cả chúng ta nên hiểu được theo đuổi ý kiến truyền thống lâu đời của Phật Giáo, ngoài hành tinh bao gồm nhị bộ phận. Một đằng là nhân cơ hội, tức lấy loài người hoặc những loại lãng mạn thực hiện bạn dạng vị, tuy nhiên bên trên không còn, lấy nhân cơ hội của Phật thực hiện biểu hiệu mang lại bạn dạng thể vô cùng. Đằng không giống nữa, là trái đất của nhân cơ hội, là những pháp sở hội chứng và lâu dụng bất khả tư nghị của Phật. Nhân cơ hội đem năm nguyên tố, gọi là năm uẩn: sắc, lâu, tưởng, hành, thức. Chúng tập luyện họp trở nên một bạn dạng té fake tưởng nên người ta gọi là uẩn. Thế giới của nhân cơ hội được kết cấu vày năm nguyên tố, gọi là năm đại[4]: địa, thủy, hỏa, phong và ko.

Trên hạ tầng giáo nghĩa này, trước không còn mạn-đà-la của Kim Cang Giới được thiết lập nhằm biểu lộ trí tuệ sở hội chứng của Phật. Kim cang là loại hóa học rắn không trở nên bất kể gì tàn phá được. Do cơ kim cang được áp dụng như 1 định nghĩa rõ ràng hóa yếu đuối tính tồn bên trên của Phật thân thiết, gọi là Kim Cang Bất Hoại Thân (vajrasaṃhatanakāya). Thân ấy, giống như thân thiết của toàn bộ từng loại bọn chúng sinh, đều tự năm uẩn, và năm đại cấu trở nên. Nhưng tồn bên trên của Phật thân thiết ko khác lạ với hoạt dụng của Phật trí. Do cơ, năm đại ứng với năm trí (pañca jñānāni). Và nhân cơ hội của Phật, như thể chỉnh thể thống nhất của tồn bên trên và trí tuệ, được biểu lộ trở nên năm đức Như Lai ứng, tức là Ngũ Trí Như Lai, hoặc năm vị Thiền Phật (pañca dhyānibuddhāḥ).

Kim Cang Giới Mạn-đà-la thuyết minh hoạt dụng của trí tuệ sai biệt vô lý tính ko sai biệt, vì thế Ngũ Trí Như Lai là trọng tâm của mạn-đà-la này. Hình dạng cơ bạn dạng là 1 hình trụ, gọi là nguyệt luân (candra-maṇḍala). Bên vô hình trụ này thiết lập những hình tượng của năm vị Như Lai. Chính thân thiết là địa điểm đức Đại Tỳ-lô-giá-na, hoặc Đại Nhật Như Lai (MahāVairocana-Tathāgata). Đó là Pháp Thân Phật (DharmakāyaBuddha), như mặt mày trời bủa rộng lớn khả năng chiếu sáng đồng đẳng và bao dong nằm trong từng cả ngoài hành tinh. Trong năm đại, Ngài hình tượng mang lại Không Đại (ākāśadhātu), và thực chất của hư vô là bao dong. Trong năm uẩn, Ngài là hình tượng của Thức Uẩn (vijñāna-skandha). Trong năm loại trí, Ngài hình tượng mang lại Pháp Giới Thể Tánh Trí (dharma-dhātu-svabhāva-jñāna).

Bốn phương cộng đồng xung quanh Đại Nhật Như Lai là địa điểm của tứ đức Như Lai, theo đuổi trật tự kể từ Đông qua loa Nam cho tới Bắc như sau:

A-Súc-Bệ Phật (Akṣobhya), hoặc Bất Động Như Lai với những biểu tượng: Phong Đại (vāyu-dhātu), nhờ này mà ngoài hành tinh đem vận động; Hành Uẩn (saṃskāra-skandha), mô tơ tạo nên tác của những loại hữu tình; Đại Viên Cảnh Trí (ādarśa-jñāna), như tấm gương tròn trặn mênh mông và ngời sáng sủa phản chiếu từng hiện tượng kỳ lạ sinh trở nên và phá hủy của trái đất.

Bảo Sinh Phật (Ratnasambhava) với những biểu tượng: Hỏa Đại (tejo-dhātu), tài năng thực hiện chín muồi để lấy cho tới khu vực trở nên tựu những hoạt động của bọn chúng sinh và thế giới; Tưởng Uẩn (saưjñā-skandha), tài năng truy ức quá khứ và ước vọng sau này nhằm xúc tiến sự tổ chức sinh hóa; Bình Đẳng Tánh Trí (samatā-jñāna), tài năng để ý đồng đẳng những pháp không trở nên buộc ràng té và pháp.

A-di-đà Phật (Amitabhā): Thủy Đại (ab-dhātu), tài năng phối kết hợp những pháp nhằm tác trở nên duyên sinh hoặc duyên khởi; Thọ Uẩn (vedana-skandha), tài năng trải nghiệm trở nên trái khoáy của những vận động; Diệu Quán Sát Trí (pratyavekśaṇā-jñāna), trông thấy rõ rệt chân tướng tá của vạn hữu của thuộc tính sinh khởi, tồn bên trên và phá hủy.

Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amoghasiddhi): Địa Đại (pṛthivī-dhātu), tài năng giữ lại sự tồn bên trên của vũ trụ; Sắc Uẩn (rūpa-skandha), tác trở nên trái đất hữu tình; Thành Sở Tác Trí (kṛtyānuṣṭhāna-jñāna), thể hiện nay những phương tiện đi lại giáo hóa bọn chúng sinh.

Mỗi đức Như Lai đều sở hữu tứ Bồ-tát thân thiết cận. Tất cả là chục sáu Đại Bồ-tát. Trong khi, nội đàn đem tứ cúng và nước ngoài đàn tứ cúng; toàn bộ tám cúng nhường nhịn Bồ-tát. Cùng với tứ Nhiếp Bồ-tát nữa. Cơ bạn dạng, Kim Cang Giới Mạn-đà-la đem toàn bộ tía mươi bảy tôn vị.

Thai Tạng Giới biểu lộ Đại Bi Tâm của Phật, kể từ cơ lưu xuất toàn bộ những phương tiện đi lại phỏng sinh. Từ Thai Tạng Giới, vạn pháp được mang thai và chăm sóc dục, cho tới trở nên tựu những phẩm hóa học siêu việt của Đại Trí và Đại Bi. Do cơ, đàn tràng của Thai Tạng Giới được tưởng tượng là 1 đóa sen đem tám cánh. Đóa sen tám cánh này đó là hình hình ảnh trái khoáy tim vày thịt của bọn chúng sinh. Đại Bi Tâm ko nên là 1 định nghĩa trừu tượng, tuy nhiên là sự việc lắc động của trái khoáy tim vày thịt ấy. Hoa sen, theo đuổi chân thành và ý nghĩa nhân trái khoáy đôi khi, nghĩa là lúc bọn chúng sinh vừa vặn vạc tâm Bồ-đề, ngay lập tức khi ấy Phật trái khoáy đã và đang được trở nên tựu. Bởi vì thế, vô thể tính vô cùng, ý niệm về thời hạn và không khí ko tồn bên trên. Từ chân thành và ý nghĩa cơ, tám cánh sen bao gồm tứ Đại Bồ-tát, và tứ đức Như Lai, biểu lộ nhân cơ hội của nhân và quả; toàn bộ đều vạc xuất kể từ thể tính của Đại Nhật Như Lai vốn liếng là đài sen, ở trung tâm của mạn-đà-la.

Bốn đức Như Lai, theo đuổi trật tự kể từ Đông qua loa Bắc như sau:

Phương Đông, Báo Tràng Phật (Ratnaketu). Ngài là hình hình ảnh của Bồ-đề Tâm (bodhicitta). Báo tràng thực hiện xài xí cho việc vạc Bồ-đề tâm. Dưới gốc bồ-đề, Như Lai đang được dương cao xài xí này tuy nhiên vượt qua binh bọn chúng Ma, trở nên tựu Vô Thượng Chánh Giác.

Phương Nam, Khai Phu Hoa Vương Như Lai (Kusumita-rāja), an trụ vô Ly Cấu Tam-muội (vimala-samādhi), vày phân tử tương tự Bồ-đề tâm tuy nhiên vun trồng và cải cách và phát triển trở nên vô số hành vi của đại bi, như đóa hoa khoe sắc.

Phương Tây, Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitayus), biểu lộ Báo Thân hoặc Thọ Dụng Thân của Phật (Sambhoga-kāya), sản phẩm của vô số công đức tu tập luyện, với hình hình ảnh hoa sen hàm tiếu.

Phương Bắc, Thiên Cổ Lôi Âm Phật (Divyadundubhi), biểu hiệu phẩm tính của Niết-bàn; được ví như cái trống không trời, vốn liếng ko hình tướng tá tuy nhiên âm vang rền xa xăm. Đó là pháp âm của Như Lai được công thân phụ.

Ở tứ phương góc là tứ Đại Bồ-tát. Phương Đông Nam, Phổ Hiền Bồ-tát (Samantabhadra). Đông Bắc, Quán Tự Tại Bồ-tát (Avalokiteśvara). Tây Nam, Diệu Cát Tường Đồng Tử (Mañjuśrì-kumàra). Tây Bắc, Từ Thị Bồ-tát (Maitreya).

Chung xung quanh trung đài chén bát diệp viện bao gồm tứ lớp, từng lớp đem tứ viện. Mỗi viện biểu thị một mặt mày phỏng sinh của Phật.

Cả nhị cỗ mạn-đà-la cũng hoàn toàn có thể biểu tượng như nhị bàn tay. Yên tay mặt mày là Kim Cang Giới. Từ ngón út ít cho đến ngón khuôn mẫu, theo đuổi loại tự: Về năm uẩn, ngón út ít là sắc uẩn, và theo lần lượt là lâu uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Về năm đại, năm loại trí, và năm vị Như Lai cũng theo đuổi trật tự hài hòa cơ. Về những ba-la-mật, tính kể từ ngón út: thân phụ thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh nghịch tấn cho tới ngón khuôn mẫu là thiền lăm le ba-la-mật.

Bàn tay trái khoáy là Thai Tạng Giới; cũng tính kể từ ngón út ít cho tới ngón khuôn mẫu theo đuổi trật tự, với năm đại, năm uẩn, v.v… như bàn tay mặt mày. Về những ba-la-mật: huệ, phương tiện đi lại, nguyện, lực và trí.

Như vậy, khi nhị bàn tay hiệp lại, hoàn toàn vẹn cả Bi và Trí của Phật. Đàn tràng chẩn tế được sắp xếp dựa vào căn bạn dạng ngoài hành tinh luận khái lược, với cùng 1 không nhiều thay cho thay đổi. Đơn giản tuy nhiên phát biểu, đàn tràng được sắp xếp như thể thâu gọn gàng trái đất ngoài hành tinh trở nên một thực tiễn tồn tại rõ ràng trước đôi mắt. Lời chú trong Du Già Tập Yếu của Bất Không Tam Tạng[5], bên dưới đoạn nói đến kết ấn hiện nay đàn (ấn kết theo đuổi thế Kim Cang Quyền, chục ngón tay móc tréo vào) đem ghi; “Đặt ấn này trước bản thân, tức tự khắc cả hư vô giới đều phát triển thành đại mạn-đà-la.”[6]

Mục đích của việc sắp xếp này là cốt khai triển năng lượng gia trì hổ trợ của Phật (adhiṣṭhānādhiṣṭhita). Mật giáo nói: Phật thể hiện nay phương tiện đi lại phỏng sinh của Ngài vày vô uy thế gia trì. Gia trì về tía mặt mày, tuy nhiên thuật ngữ gọi là “Tam Mật Du-già”, hài hòa theo đuổi tía hành nghiệp của một bọn chúng sinh: thân thiết, mồm và ý. Sự gia trì, tức uy thế tương hỗ của Phật, được thể hiện nay điểm thân thiết của một bọn chúng sinh qua loa những điệu ngồi và những thủ ấn, tức thị những ngón tay của nhị bàn tay gửi gắm nhau vô một điệu nào là này đã quy lăm le. Gia trì điểm mồm được thể hiện nay qua loa sự tụng niệm những chân ngôn. Ý mật gia trì nhờ việc quán tưởng về hình tướng tá Phật hoặc những văn tự động theo đuổi lối ghi chép Brahmī tuy nhiên trong Phật Giáo gọi là tự động khuôn mẫu Tất-đàm (siddhaṃ).

II.

Sau khi thiết trí đích pháp Đàn Tràng Mạn-đà-la, và thể hiện nay rất đầy đủ Tam Mật Du-già, người công ty trì, gọi là Gia Trì Sư, được nhìn nhận như hóa thân thiết của Phật, thay cho Ngài thuyết giới mang lại bọn chúng lãng mạn. Bài thỉnh sư tự sư thị fake hoặc người trợ lễ hiểu trước lúc đăng đàn chẩn tế, nói:

寶 座 高 高 無 礙  Bảo tọa cao cao vô ngại
上 有 天 垂 寶 蓋  Thượng hữu thiên thùy bảo cái
請 師 那 步 登 亶  Thỉnh sư mãng cầu cỗ đăng đàn
代 為 孤 魂 說 戒  Đại vị cô hồn thuyết giới.

(Bảo tọa cao vời ko lo ngại, bên trên đem trời giăng lọng báu. Thỉnh Sư dời bước lên đài, vì thế cô hồn tuy nhiên thuyết giới).

Sư Gia Trì đứng bên dưới đàn đáp:

圓 明 一 點 本 非 空  Viên minh nhất điểm bổn phi không
了 證 無 為 向 上 宗  Liễu hội chứng vô vi phía thượng tông
三 世 諸 佛 哪 一 步  Tam thế chư Phật mãng cầu nhất bộ
權 留 寶 座 即 吾 登  Quyền lưu bảo tọa tức ngô đăng.

(Một điểm ngời sáng sủa, tròn trặn đẫy, vốn liếng ko nên là ko hỏng. Từ này mà trọn vẹn hội chứng nhập vô vi, là tông chỉ siêu việt. Ba đời chư Phật ko hề cho tới hay phải đi. Nhưng tôi tiếp tục bước lên bảo tọa được đánh dấu điểm trên đây vày phương tiện đi lại quyền xảo).

Đó là xác nhận bạn dạng thân thiết và bạn dạng nguyện của Phật, rồi xác nhận sự tin tưởng tưởng về Tam Mật Gia Trì điểm bản thân. Sự xác nhận này là 1 tuyên bố về tư tưởng triết lý của Đại Thừa, ko nên riêng rẽ của Mật giáo. Bản tánh của những pháp là Tánh Không, vì thế tự đối sánh tương quan tuy nhiên hiện nay khởi. Nhưng đem hiện nay khởi tức ko thuần là ko hỏng. Cho nên hiệu là Như Lai, quả thật bạn dạng tánh của Pháp tuy nhiên cho tới và cũng tựa như các pháp tuy nhiên cút. Trong vô cùng, Như Lai ko cút cũng ko cho tới. Vậy, bảo tòa cao vọi cơ phía bên trên đem chư thiên trương cho dù lọng rời khỏi bao phủ, là sự việc hóa hiện nay kể từ phương tiện đi lại đại bi tâm, Phật của Phật, cũng vày vô đại bi tâm cơ, Gia Trì Sư tiếp tục bước lên bảo tọa vốn liếng thiết trí dành riêng cho ngài.

Sau khi bước lên bảo tọa, phần nghi hoặc lể khai mạc đem bài xích nghiền khởi, nói:

會 起 蒙 山 最 勝 緣  Hội khởi Mông Sơn tối thắng duyên
覺  皇  垂  範  利  人 Giác Hoàng thùy phạm lợi nhân thiên
經 宣 祕 典 超 塗 炭  Kinh tuyên túng thiếu điển siêu đồ dùng thán
教 演 真 乘 救 倒 懸  Giáo trình diễn chân quá cứu vớt hòn đảo huyền
難 陀 尊 者 因 習 定  Nan-đà Tôn Giả nhân tập luyện định
救 苦 觀 音 示 面 燃  Cứu gian khổ Quan Âm thị Diện Nhiên
興 慈 濟 物 真 三 昧  Hưng kể từ tế vật chân tam muội
感 果 叨 恩 萬 古 傳  Cảm trái khoáy thao ân vạn truyền thống cổ truyền.

(Do nhân duyên đặc biệt quan trọng tuy nhiên Hội Mông Sơn được tổ chức triển khai. Đức Giác hoàng đang được chỉ dạy dỗ một nghi tiết thực hiện quyền lợi cho tất cả chư thiên và loại người. Lời kinh nêu rõ rệt pháp điển kín đáo đem tài năng siêu hóa kể từ vùng lầm kêu ca. Giáo thuyết trình diễn rộng lớn tía quá nhằm cứu vớt vớt gian khổ nhức bị treo ngược. Tôn Giả Nan-đà nhân vày khi tập luyện định; khi cơ Bồ-tát Quan Âm, vì thế nhằm cứu vớt gian khổ, nên hiện nay thân thiết thực hiện Quỷ Diện Nhiên (quỷ mặt mày lửa). Từ cơ, nêu cao đức kể từ bi, cứu vớt tế vật loại, là tam-muội chân thực. Quả được chiêu cảm, ân được ban mang lại, lưu truyền vạn cổ).

Hội khởi mông sơn chỉ mang lại khoa nghi hoặc chẩn tế được tập luyện trở nên vày ngài Mông Sơn. Nhưng khởi thủy vốn liếng là vì bi nguyện của đức Giác Hoàng, tức Phật. Ngài đang được phương tiện đi lại thiết lập nghi tiết này là làm công việc quyền lợi cho những cõi trời và người.

Khoa nghi hoặc thí thực này được truyền thanh lịch Trung Hoa kể từ đời Đường tự Bất Không Tam Tạng, một truyền nhân của Mật giáo. Gọi đầy đủ là Bất Không Kim Cang, thương hiệu dịch kể từ giờ Phạn là Amoghavajra, người Bắc nén, nằm trong dòng sản phẩm dõi Bà-la-môn. Trong số những tầm cỡ và khoa nghi hoặc của Mật giáo tự ngài dịch, những kiệt tác contact khoa thí thực cô hồn bao gồm có: Phật thuyết cứu vớt bạt diệm khẩu ngạ quỷ đà-la-ni kinh[7], Thí ngạ quỷ nhà hàng ăn uống cập thủy pháp[8], Du-già tập luyện yếu đuối cứu vớt A-nan đà-la-ni Diệm khẩu quỷ nghi hoặc kinh[9] và Du-già tập luyện yếu đuối diệm khẩu thí thực nghi[10].

Trong nhị kiệt tác, Diệm khẩu kinh nói về vẹn toàn nhân Phật dạy dỗ quy tắc thí thực cô hồn. Bởi vì thế, vào một trong những khi nọ, thân thiết tối khuya, ngài A-nan trong những lúc đang được ngồi tu tịnh bên trên khu vực vắng ngắt, đột thấy một con cái quỷ gọi là Diệm Khẩu, mồm đỏ gay rực như lửa, toàn thân quỷ quái dị gớm ghê, bảo A-nan tía ngày nữa ngài tiếp tục bị tiêu diệt. A-nan nghe phát biểu thất kinh, sáng sau chạy lần Phật căn vặn phương tiện đi lại. Phật mới nhất dạy dỗ cách thức thí ngạ quỷ. Trước không còn, nên theo đuổi một bậc thầy, tuy nhiên Mật giáo gọi là A-xà-lê (ācāriya), đang được hội chứng cho tới khu vực Du-già Thậm Thâm Tam Muội tuy nhiên lâu pháp, học tập pháp Vô Thượng Đại Bồ-đề Tâm, lâu Tam Muội Giới, nhập Đại Mạn-đà-la, Chịu quy tắc Quán Đảnh (tức quy tắc tuyên giáo bằng phương pháp rưới nước lên đầu). Đàn tràng thì thiết trí theo đuổi Tam-muội-da Mạn-đa-la (samaya-maṇḍala). Tại trên đây, Đại Mạn-đa-la là tổng thể của những mạn-đà-la không giống, an trí hình vẽ những Bổn Tôn Du-già với những biểu hiệu di động cầm tay và thủ ấn, từng vị theo đuổi một tín hiệu riêng rẽ phát biểu lên bạn dạng thệ phỏng sinh của Ngài; chữ tam-muội-da (samaya) điểm trên đây Tức là bạn dạng thệ.

Về quyển Du già nua Tập yếu đuối Diệm khẩu thí thực nghi, đoạn đầu đem phần reviews gốc tích, phiên phiến tương tự như Diệm khẩu kinh. Trong khoa nghi hoặc này, ko phát biểu cơ hội sắp xếp đàn tràng nữa, tuy nhiên chỉ trình diễn những thủ ấn… những mật chú và những nghi tiết tụng niệm. trước hết là nghi tiết trẹo tịnh đàn tràng, đem niệm chú Đại luân minh vương vãi và thủ ấn. Kế cơ, thỉnh thập phương vô vàn Tam bảo, Kim cang mật tích, Vệ pháp thần vương vãi, vân vân, với thủ ấn “hiện đàn”. Mỗi phần về sau cũng đều sở hữu thủ ấn và mật chú vì vậy. Phần cuối không còn là văn tế thập loại cô hồn[11], phần này không tồn tại thủ ấn.

Trong một bài xích tựa cho Du già nua diệm khẩu thí thực yếu đuối tập, Báo Hoa ghi chép bên dưới thời vua Khang Hy, đem dẫn sự xuất hiện của khoa nghi hoặc này, bảo rằng, nghi hoặc quỹ tuy nhiên A-xà-lê Bất Không truyền, ngài Hải Thượng nghĩ rằng quá đơn giản và giản dị, nên biên soạn tăng. Về sau, ngài Thiên Cơ lại ít hơn những khu vực rườm thẩm tra, cho tới ngài Vân Thê hiệu gắn thêm lại đợt nữa. Như vậy, sở dĩ ko nhằm quá đơn giản và giản dị là ham muốn cho việc thực hành thực tế có vẻ như trang trọng. Nhưng cũng không thật rườm thẩm tra, cũng chính vì thời hạn cúng thí ko được kéo dãn quá giờ hợi; vào khung giờ này, quỷ thần ko thức ăn gì được nữa.

Tại nước ta, ko rõ rệt khoa nghi hoặc này được truyền vô khi nào là và tự ai[12]. Nhưng thời gian gần đây cũng đều có tối thiểu tía trình diễn Nôm về phần văn thỉnh thập loại, dịch kể từ vẹn toàn văn chữ Hán. Bản trình diễn Nôm được xuất hiện nhất là của Hòa Thượng Bích Liên, xuyên suốt kể từ Nha Trang cho đến Tỉnh Bình Định, người nào cũng coi bạn dạng Nôm này là hoặc nhất.

III.

Đường bạch dương bóng chiều man mác
Ngọn lối đê loáng thoáng mưa sa
Lòng nào là lòng chẳng thiết tha
Cõi dương còn thế nữa là cõi âm
(Nguyễn Du, Văn tế thập loại bọn chúng sinh)

Vào trong thời gian đầu những năm 70, tự cuộc chiến tranh tạo nên nhiều cảnh chết người hãi hùng, khoa nghi hoặc chẩn tế được tiến hành thật nhiều, nhất là bên trên Huế. Đa số mon nào là ở trên đây cũng đều có tối thiểu một đàn.

Sống sống lưng chừng thân thiết khuôn mẫu sinh sống và chết choc, người sinh sống dường như không thể phát biểu được những uất hận chủ yếu bản thân, thì mượn ẩn tình khẩn thiết của những người bị tiêu diệt tuy nhiên phát biểu thay:

Thương thay cho thập loại bọn chúng sinh
Phách đơn hồn cái lênh đênh quê người
Hương sương dường như không điểm nương tựa
Phận không cha mẹ phiên lữa tối đêm
Còn chi ai khá ai hèn
Còn chi tuy nhiên phát biểu ai nhân từ ai ngu.
(Nguyễn Du, sđd.)

Nếu gác qua loa đặc thù tôn giáo, nằm trong nền tảng triết lý của chính nó, khoa nghi hoặc chẩn tế được lấy rời khỏi tiến hành ở nhân gian tham, một cơ hội nào là cơ, là những giờ kêu ca ảm đạm, và uất ức, của những loài người cô gian khổ, sinh sống kiếp lưu linh hành hạ đọa. Tác dụng văn học của chính nó hoàn toàn có thể thấy rõ rệt qua loa kiệt tác Văn tế thập loại bọn chúng sinh của Nguyễn Du.

Nghi thức thực hành thực tế vẫn hắn vẹn toàn chữ Hán[13], người ko học tập chữ Hán tất yếu ko hương thụ được khí vị văn học vô cơ. Tuy nhiên, khi tới đoạn thỉnh thập loại bọn chúng sinh, bấy giờ thông thường sát khoảng chừng thân thiết khuya tỉnh mịch, điệu thỉnh theo đuổi giọng ai của những kinh sư, từng người thay cho nhau hiểu một quãng, thì cho dù không hiểu biết nhiều lời nói văn, tuy nhiên giọng văn vẫn đang còn thuộc tính truyền cảm đặc biệt quan trọng. Cho nên, khi thiết lễ Chẩn Tế, ko những người dân tao chỉ vừa lòng một hướng nhìn tín ngưỡng tôn giáo nào là cơ, tuy nhiên còn là một bị lôi kéo vày mức độ thuộc tính văn học và nghệ thuật và thẩm mỹ qua loa giọng điệu trở nên thiết tha ân xá của chính nó.

Người nghe tuy nhiên hiểu, thì hoàn toàn có thể thấy khuôn mẫu đặc vị văn học của chính nó là ko lấy người sinh sống thực hiện đối tượng người sử dụng. Tình tự động nồng thắm được vạc tiết như thể những giờ ngậm hờn thiên cổ, sinh sống ko phát biểu được, bị tiêu diệt chôn vùi theo đuổi cát những vết bụi. Văn chương điêu luyện và tao nhã[14], ý tứ thì trầm lặng tuy nhiên nhiều ray rức. Người sinh sống tuy nhiên nghe được thì cũng hoàn toàn có thể nghe rời khỏi một nỗi đời hỏng huyễn nào là cơ. Giấc mơ công hầu khanh tướng tá hoặc khát vọng trường thọ ham muốn lấy sắc thân thiết tứ đại fake ăn ý này tuy nhiên vượt lên trên bay ra phía bên ngoài trần gian trả, toàn bộ rốt cuộc đều phát triển thành những nỗi oan khúc bị nhận chìm xuống lòng biển lớn.

Dưới trên đây trích đoạn thỉnh:

Nào những kẻ tính lối kiêu hãnh
Chí những thực hiện chứa chấp gánh non sông

(Nguyễn Du, sđd.)

Đó là lời nói thỉnh những oan hồn khi sinh sống nhăm nhe cơn mơ bá vương vãi. Văn thỉnh chữ Hán nói:

(Sư Gia Trì hiểu, giọng ai):

Lụy triều đế chúa, lịch đại hầu vương; cửu trùng năng lượng điện khuyết cao cư, vạn lý nện hà độc cứ.

累 朝 帝 主 歷 代 侯 王 九 重 殿 闕 高 居 萬 里 山 河 獨 踞

(Một Kinh Sư bạch, cũng giọng ai):

Tây lai chiến hạm, thiên niên vượng khí nga thâu; bắc khứ loan dư, ngũ quốc oan thanh vị đoạn.

西 來 戰 艦 千 年 王 氣 俄 收 北 去 鸞 輿 五 國 冤 聲 未 斷

(Tất cả nằm trong xướng):

Ô hô!

(Vị Kinh Sư tiếp):

Xem thêm: kho thit heo ngon

Đỗ quyên năng khiếu lạc khoan hoa nguyệt
Huyết nhiễm chi đầu hận chánh trường

杜 鵑 嘯 落 桃 花 月
血 染 枝 頭 恨 正 長

Diễn Nôm của Hòa Thượng Bích Liên:

Trước thỉnh kẻ hoàng vương vãi đế bá
Triều đại xưa trải quá biết bao
Đền đài chín lớp ở cao
Non sông muôn dặm chén vào một trong những tay
Thuyền chiến phút thay đổi dời vượng khí
Xe loan còn rủ rỉ oan thanh

Hỡi ôi!
Đỗ quyên kêu xuyên suốt tàn canh
Máu hờn nhuộm mãi bên trên cành khoan hoa.

Mộng tranh cường giành bá, thực hiện chúa thực hiện vua, ni chinh Nam mai tảo Bắc. Nhưng rồi từng tối xuyên suốt những canh nhiều năm, từng giờ quốc kêu rủ rỉ, màu sắc sương trăng rét phủ bên trên cánh hoa khoan, giòng ngày tiết oan thiên hận sự bất trở nên nhuộm đỏ gay đầu cây ngọn cỏ. Vậy thì, giang nện như họa còn cơ, tuy nhiên nhân vật hào kiệt 1 thời ở đâu, và đâu là ảo vọng của đời người?

Nói chi đương thuở thị hùng
Tưởng khi thế khuất vận nằm trong tuy nhiên đau
Bỗng phút đâu lò cất cánh ngói lở
Khôn lấy bản thân thực hiện đứa thất phu
Giàu thanh lịch càng nặng trĩu oán thù thù
Máu tươi tắn lai láng xương thô chảy rời
Đoàn vô tự động lạc loại nheo nhóc
Qủy ko đầu khẩn khoản khóc tối mưa
Đã hoặc trở nên bại là cơ
Mà u hồn biết lúc nào mang lại tan

(Nguyễn Du, sđd.)

Nhưng cũng đều có kẻ khi sinh sống đành mang lại thân thiết và danh của tôi nằm trong mục nhừ với cỏ cây, lần những khu vực Đào Nguyên hoặc Lãng Uyển nhằm tu chơn chăm sóc tánh. Nhưng:

Tam hoa cửu luyện, thiên tào vị hứa xài danh,
Tứ đại vô thông thường, địa phủ nan dung fake hạn.

三 花 九 煉 天 曹 未 許 標 名
四 大 無 常 地 府 難 容 轉 限

Thuốc trường thọ đang được bao nhiêu phiên luyện, tuy nhiên cung trời ko ghi vô bong trường thọ, tuy nhiên cõi đời nông nỗi thì ko khứng diên trì thời hạn:

Ô hô!
Lâm quán yên lặng hàn đơn[15] táo lãnh
Tiếu đàn phong thảm hạnh hoa hi!

呜 呼 臨 觀 煙 寒 蟬 噪 冷
焦 壇 風 慘 杏 花 希

Lò đơn lâm quán[16] rét sương
Tiếu đàn[17] bão táp thảm thổi tàn hạnh hoa.

(HT. Bích Liên dịch)

Giấc mơ trường thọ bất tử, dễ thường vô thông thoáng chốc chỉ với ký thác mang lại ngọn bão táp gào thét hồn oan?

Chỗ không giống là những bậc nuôi chí xuất trần, chống tích trượng phơ phất bên trên đỉnh núi cao vòi vĩnh vọi. Nhưng rồi, “chuỗi phân tử phiên ko ngót vách đá”, thì kêu ca ôi:

Hoàng hoa thúy trúc, ko đàm kín đáo chân thuyên,
Bạch cổ lê nô, đồ dùng trình diễn gian khổ ko diệu kệ.

Ô hô!
Kinh tuy nhiên lãnh tẩm tam canh nguyệt
Thiền thất hỏng minh phân phối dạ đăng

黃 花 翠 竹 空 談 祕 密 真 詮
白 牯 黎 奴 徒 演 苦 空 妙 偈

嗚 呼
經 窗 冷 寢 三 更 月
禪 厔 虛 冥 半 夜 燈

Làng hoa trúc nào là câu mật đế
Nhà cổ nô[18] vấn kệ gian khổ không

Hỡi ôi!
Kinh tuy nhiên trăng thảm rét lùng
Nhà thiền lèo tèo đèn chong canh nhiều năm.

(HT. Bích Liên dịch)

Cuối nằm trong, người tao tự động hỏi: ước khao khát muôn thuở của nhân sinh là gì? Mối hận mà lúc sinh sống dường như không đoạn, bấy giờ chôn vùi bên dưới khu đất ngàn năm, biết lúc nào nguyệt lão hận mới nhất sầm uất trở nên một viên ngọc bích long lanh? Nhưng cũng đều có thể:

Nhờ quy tắc Phật siêu sinh tĩnh thổ
Bóng hào quang quẻ cứu vớt gian khổ phỏng u
Rắp hòa tứ hải quần chu
Não phiền loại trừ sạch sẽ, oán thù oán cọ ko.

(Nguyễn Du, Văn tế thập loại bọn chúng sinh)

Phụ chú về MANDALA

I. Ý NGHĨA

Tiếng Phạn, maṇḍala, Hán phiên âm phổ biến là mạn-đà-la 曼 陀 羅 Các phiên âm khác: mạn-tra-la 曼 吒 羅, mạn-đồ-la 曼 荼 羅, mạn-noa-la 曼 拏 羅, … chỉ đàn tràng tác pháp, hoặc hành trì túng thiếu pháp của Mật giáo. Đó là điểm cấm chế những qủy thần đột nhập. Mé vô thiết trí những hình tượng hoặc hình tượng, hoặc những ký tự động biểu tượng một chân thành và ý nghĩa nào là cơ. Đàn tràng hoàn toàn có thể là hình vuông vắn hoặc hình trụ. Nhưng thường thì được vẽ vày hình trụ, nên Hán dịch nghĩa là luân viên 輪 圓, hay luân viên cụ túc 輪 圓 具 足. Đại nhật kinh sớ, quyển 4 giải thích:

“Mạn-đồ-la, đem nghĩa là phát sinh. Tức là vấn đề tuy nhiên ở trên đây Kinh gọi là Phát sinh Chư Phật mạn-đồ-la 發 生 諸 佛 曼 荼 羅 (Sarvabuddhasambhava-maṇḍala). Gieo phân tử tương tự Bồ đề (bodhibīja) vô vào mảnh đất nền tâm của Nhất thiết trí(sarvajñāna-cittabhāmi), rồi tưới nhuần vày nước đại bi (mahākaruịavāri), soi rọi vày mặt mày trời đại tuệ (mahāprajñāsūrya), cổ động vày ngọn bão táp đại phương tiện đi lại (mahopāyavāyu), bao phủ vày khung trời đại ko (mahāśūnyākāsa) bao la vô lo ngại, nuôi rộng lớn dần dần chồi non của pháp tánh bất tư nghị (acintyadharmatākura) cho tới khi trở nên cây Phật to lớn bao phủ phủ cả Pháp giới. Vì vậy, phát biểu là phát sinh. (…) Mạn-đồ-la còn tồn tại nghĩa là tô lạc 酥 酪, tức là hóa học bự tinh nghịch thuần của sữa sầm uất lại và nổi lên phía trên mặt sữa. (…) Do cơ, Kinh phát biểu mạn-đồ-la là mùi vị vi diệu tối thượng.(…) phẳng phiu phương tiện đi lại của tía kín đáo (trayāni guhyāni), khuấy đều sữa Phật tính của bọn chúng sinh, cho tới trải qua loa năm vị tuy nhiên trở nên hóa học đề hồ nước của diệu giác, hòa tan một cơ hội thuần tịnh và vi diệu, tuy nhiên ko hề tăng bớt tự động thực chất. Tập hội toàn bộ Kim cang trí ấn (Vajrajñānamudra) tuy nhiên trở nên mùi vị tối thượng đệ nhất vô cac vị cam lộ (amṛtarasa) chân tịnh không bao giờ thay đổi.”

Tổng quát tháo, theo đuổi lý giải bên trên, mạn-đà-la hoặc mạn-đồ-la đem tía ý nghĩa: luân viên, hình trụ của bánh xe pháo. Đây là kể từ dịch nghĩa tương tự đúng chuẩn với kể từ Phạn maṇḍala. Thứ nhị, phát sinh, dịch nghĩa của kể từ Phạn udbhava haysambhava. Thứ tía, đề hồ, coi maṇḍala như là kể từ phái sinh của maṇḍa. Từ chân thành và ý nghĩa loại tía này, về sau được fake chân thành nghĩa tập hội. Theo nghĩa này, mạn-đà-la là nơi tập luyện hội của Phật, Bồ-tát và Thánh bọn chúng.

Phân loại theo như hình thức, đem tứ loại mạn-đà-la: Đại mạn-đà la, Tam-muội-da mạn-đà-la, Pháp mạn-đà-la và Kiết-ma mạn-đà-la.

Đại mạn-đà-la? 大 曼 荼 羅 (Mahā-maṇḍala): đàn tràng vô cơ an trí hình tượng những Bổn tôn.

Tam-muội-da mạn-đà-la 三昧耶曼荼羅 (Samayamaṇḍala); tam-muội-da, giờ Phạn, dịch là bản thệ ? 本誓. Đây là đàn tràn sắp xếp những hình tượng của những Bổn tôn. Các hình tượng này biểu tượng mang lại bạn dạng thệ và phương tiện đi lại phỏng sinh của những Ngài.

Pháp mạn-đà-la 法 曼 荼 羅 (Dharmamaṇḍala) tức đàn tràng hoặc đồ dùng hình vô cơ sắp xếp những chủng tử tự động (bījākṣara), tức những ký tự động, hoặc vẹn toàn âm hoặc khuôn mẫu âm. Mỗi ký tự động ký hiệu tự động tính của từng bổn tôn. Kiết-ma mạn-đà-la 羯 摩 曼 荼 羅 (Karmamaṇḍala), hình tượng cho việc nghiệp phỏng sinh của những bổn tôn; thường thì, đó là đàn tràng an trí những hình tượng chạm trổ.

II. LƯỠNG BỘ MẠN-ĐÀ-LA, hoặc phát biểu tắt là: KIM THAI LƯỠNG BỘ (金 胎 兩 部)

Hai cỗ mạn-đà-la, bao gồm Kim cang giới (Vajradhātu) nằm trong trí môn, và Thai tạng giới (Garbhadhātu) nằm trong lý môn. Đó là kể từ bên trên một nhất tâm pháp giới (ekacitta-dharmadhātu) tuy nhiên hiển thị trở nên nhị môn: Lý (nyāya) và Trí (jñāna).

Lý, tức lý tính đồng đẳng và phổ quát tháo (samānatā); toàn bộ những pháp, hữu vi hoặc vô vi, thông thường nghiệm hoặc siêu nghiệm, duy là nhất thể vô phân biệt (aviśeṣatā). Khi trí tuệ trí tuệ tồn bên trên kể từ lý tính, kể từ nhất thể vô phân biệt, thì toàn bộ tồn bên trên là chân ko (śūnya). Nhận thức như vậy là không sở hữu và nhận thức gì cả. Lý và trí là Tuyệt đối Bất nhị (advaitā). Nhưng thuộc tính của trí là trí tuệ, là mày mò rời khỏi tính đặc trưng trong những yếu đuối tính tồn bên trên. Tại trên đây, trí tức là trí tuệ sai biệt (viśeṣajñāna) về tính chất đặc trưng hoặc sai biệt (viśeṣatā) của vạn hữu.

Để biểu thị phần mềm vô nằm trong của lý tính đồng đẳng và trí tuệ sai biệt vì vậy, Mật giáo thiết lập nhị cỗ mạn-đà-la. Căn cứ bên trên giáo nghĩa củakinh Đại nhật, tức Đại-tỳ-lô-giá-na trở nên Phật thần đổi thay gia trì kinh 大 毘 盧 遮 那 成 佛 神 變 加 持 經 (Mahā-Vairocanābhisaṃbodhi-vikurvitādhiṣṭhāna-vaipulya-sūtrendrarāja-nāma-dharmaparyāya)[19], Mật giáo thiết lập Thai tạng cỗ, biểu lộ đại bi phương tiện đi lại cứu vớt thế, vạc xuát kể từ lý tính đồng đẳng. Mặt không giống, địa thế căn cứ bên trên giáo nghĩa củakinh Kim-cang đỉnh, gọi đầy đủ là Kim cang đỉnh nhất thiết Như lai chân thực nhiếp Đại quá hiện nay hội chứng Đại giáo vương vãi kinh 金 剛 頂 一 切 如 來 真 實 攝 大 乘 現 證 大 教 王 經 (Vajraśekhara-sarvatathāgata-satya-saṅgraha-mahāyāna-pratyutpannābhisambuddha-mahātantrarāja-sūtra)[20], thiết lập Kim cang đỉnh cỗ, thuyết minh sai biệt trí.

Kim cang giới (Vajradhātu) biểu thị ý nghĩa tùng bạn dạng thùy tích 從 本 垂 跡, tức thị, thuyết minh chương trình hiện tượng kỳ lạ hóa của vạn hữu. Tức là, kể từ lý tính đồng đẳng, kể từ nhất thể vô phân biệt, vạn hữu fake hiện nay trở nên thiên sai vạn biệt. Nhưng sai biệt tính vẫn ko tách tách vô phân biệt; này đó là thể Tuyệt đối bất nhị. Thai tạng giới (Garbhadhātu) thuyết minh quy trình tu tập luyện và hội chứng ngộ, cút kể từ nhân là đại bi, với vô số phương tiện đi lại phỏng sinh sai biệt, cho tới khi hội chứng nhập lý tính bất nhị.

Nói vậy là, tự căn tính sai biệt của bọn chúng sinh tuy nhiên sự hành trì cũng đều có những sai biệt. Dù vậy, tuyến đường kéo đến giác ngộ vẫn được kinh qua loa bên trên cỗ xe pháo nhị bánh là đại bi và đại trí.

TUỆ SỸ

Chú thích:

[1] Nghi thức cúng cô hồn vày văn Nôm, HT Bích Liên, bạn dạng chép tay của Thich Nguyên Trạch, Bình lăm le.

[2] Xem phụ chú I về Mạn-đà-la.

[3] Xem phụ chú II về Mạn-đà-la.

[4] Trong Hiển giáo, sắc pháp dược phân tách trở nên 4 nguyên tố cơ bạn dạng gọi là 4 đại chủng (mahābhūta). Trong Mật giáo, một nguyên tố loại năm được thêm nữa, là ko đại (ākāsadhātu), tự tương so với ngũ trí.

[5] Du-già tập luyện yếu đuối cứu vớt A-nan đà-la-ni Diệm khẩu quỹ nghi hoặc kinh, Đường Bất Không dịch; Đại XXI, No. 1318.

[6] Về đại mạn-đà-la, coi phụ chú I.

[7] Đại XXI. No. 1313. Tham chiếu, Phật thuyết cứu vớt Diện nhiên ngạ quỷ đà-la-ni thần chú kinh, Đường Thật-xoa-nan-đà dịch; Đại XXI, No. 1314.

[8] Đại XXI, No. 1315. Tham chiếu, Phật thuyết cam lộ kinh đà-la-ni chú, vô danh dịch, Đại XXI, No.1316; Cam lộ đà-la-ni chú , Đường Thật-xoa-nan-đà dịch,Đại XXI, No. 1317.

[9] Đại XXI, No.1318. Tham chiếu, Du-già tập luyện yếu đuối Diệm khẩu thí thực khởi giáo A-nan-đà tự động do, Đường Bất Không dịch, Đại XXI, No.1319.

[10] Vô danh dịch, Đại XXI, No.1320. Tham chiếu, Phật thuyết thí ngạ quỷ cam lộ vị đại đà-la-ni kinh, Đường Bạt-đà-mộc-a dịch, Đại XXI, No.1321.

[11] Về thập loại cô hồn, theo đuổi liệt kê của Du-già tập luyện yếu đuối Diệm khẩu thí thực nghi, Đại XXI, tr. 483b: 1. Thủ hộ quốc giới:những oan hồn “vị quốc vong kêu ca.” 2. Phụ tài khiếm mạng: bị tiêu diệt vì thế oan gia trái khoáy công ty, nợ nần, trụy bầu. 3. Khinh bạc Tam bảo: bất hiếu, bội phản vô đạo. 4. Giang hà thủy nịch: thương khách hàng bị tiêu diệt sông bị tiêu diệt biển lớn. 5. Biên địa cùn kiến: những người dân sinh sống bên trên biên ải hẻo lánh. 6. Ly mùi hương khách hàng địa: cô gian khổ phiêu bạt, bị tiêu diệt lối bị tiêu diệt xá. 7. Phó hỏa đầu nhai: tự động tử, nhảy sông, nhảy núi, bị tiêu diệt đâm, bị tiêu diệt cháy. 8. Ngục tù trí mạng: bị tiêu diệt vô ngục tù. 9. Nô tì kết sứ: nô thuộc về gian khổ, bị tiêu diệt vì thế hành hạ đọa lao dịch. 10. Manh lung ám á: quáng gà, què, câm, nặng tai, ko người chiếu cố. Thập loại theo đuổi khoa nghi hoặc Mông nện, và thập loại vô văn tế Nguyễn Du đem vài ba khu vực ko giống hệt.

[12] Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 4: triều Lý Anh tông, niên hiệu Đại lăm le 11 (1150), Đỗ Anh Vũ bị tội. Để cứu vớt tình nhân của tôi, Lê Thái hậu tổ chức triển khai nhiều pháp hội, và vua phát hành mệnh lệnh đại xá thiên hạ. Nhờ vậy, Anh Vũ thừa hưởng lây, và phiên lần phục chức. Không hiểu những pháp hội này còn có lập trai đàn hay là không. Thiền uyển tập luyện anh: Tăng thống Huệ Sinh, tịch năm Gia khánh loại 6 (1064), đời vua Lý Thánh tông, đem nhằm lại tác phẩm Pháp sự trai nghi, vô cùng hoàn toàn có thể đem nói đến việc nghi tiết chẩn tế. Nhà Nguyễn, những Chúa thông thường hoặc tổ chức triển khai những pháp sự hoặc trai đàn bên trên miếu Linh mụ. Theo tiểu truyện miếu, năm giáp ngọ, bên dưới thời Chúa Nguyễn Phúc Chu, miếu được trùng tu, nhân cơ, Chúa mang lại tổ chức triển khai đại trai đàn. Gia long năm thứ hai (1803), Vua tổ chức triển khai trai đàn bạt phỏng cho những quan liêu linh tử trận. Trong khi còn nhiều tư liệu không giống nhằm hoàn toàn có thể ghi chép được sự cải cách và phát triển và phổ cập trai đàn chẩn tế. Nhưng việc ấy dành riêng cho những mái ấm ghi chép sử. Tại trên đây chỉ phát biểu phiên phiến.

[13] Cũng đem bạn dạng dịch nôm, như của HT Bích Liên. Nhưng những thầy vì thế sính chữ Hán nên không nhiều người Chịu tuân theo khoa nghi hoặc giờ Việt.

[14] Thực tế thì văn thỉnh thập loại chữ Hán ko nên là áng văn học có tiếng của Trung hoa. Văn kể từ phần nhiều sáo trống rỗng, nhiều kỳ tích vô hồn. Nhưng được nghĩ rằng hoặc, vì thế thói thân quen. Và cũng tự trình độ chuyên môn hương thụ văn học của những người nghe.

[15] Nguyên âm Hán là thiền (con ve), tuy nhiên thân quen hiểu là đơn.

[16] Đền hoặc miếu, điểm thờ tự động của đạo sĩ.

[17] Chỉ đàn cúng tế của đạo sĩ.

Xem thêm: cách làm kim chi củ cải

[18] Bạch cổ lê nô: con cái trườn Trắng và quân lính đen; chỉ chuông mõ mái ấm miếu.

[19] Tên tĩnh lược: Đại nhật kinh, hay Đại tì-lô-giá-na kinh; Skt. Mahāvairocanābhisambodhi. Đường Tam tạng Thiện Vô Úy dịch (Khai vẹn toàn 13, AD.725), Đại XVIII, No. 848.

[20] Tên kinh gọi lược: Kim cang đỉnh, hay Nhiếp Đại quá hiện nay chứng. Đường Bất Không dịch (Thiên bảo 3, AD.753), Đại XVIII, No.865.