vòi rửa bát dây rút

Vòi rưats chén chão rút quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể dùng như những vòi cọ bát thông thông thường vừa phải rất có thể kéo dãn như vòi sen cho tới việc làm cọ chén chén, rau quả & lấy nước nhằm nấu ăn... một cơ hội thuận tiện

Vòi cọ chén chén 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567 (Dây rút)

Bạn đang xem: vòi rửa bát dây rút

20%

Vòi cọ chén chén 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567 (Dây rút)

1,189,000 VNĐ
950,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567 - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể dùng như…

Vòi cọ chén chén 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567B (Dây rút)

20%

Vòi cọ chén chén 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567B (Dây rút)

1,245,000 VNĐ
995,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567B - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể dùng như…

Vòi cọ chén chén 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567Gr (Dây rút)

20%

Vòi cọ chén chén 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567Gr (Dây rút)

1,315,000 VNĐ
1,050,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567Gr - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể dùng như…

Vòi cọ chén chén 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5536Gr (dây rút)

20%

Vòi cọ chén chén 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5536Gr (dây rút)

2,375,000 VNĐ
1,900,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5536Gr. - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể dùng như…

Vòi cọ chén chén chạm màn hình cảm ứng - pull down kitchen faucets AF5888-Gr

20%

Vòi cọ chén chén chạm màn hình cảm ứng - pull down kitchen faucets AF5888-Gr

2,250,000 VNĐ
1,800,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén chạm màn hình cảm ứng - pull down kitchen faucets AF5888-Gr. - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải có…

Vòi cọ chén chén chạm màn hình Touchless kitchen faucet AF5889-B

20%

Vòi cọ chén chén chạm màn hình Touchless kitchen faucet AF5889-B

2,189,000 VNĐ
1,750,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén chạm màn hình Touchless kitchen faucet AF5889-B. - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể sử dụng…

Vòi cọ chén chén chạm màn hình Touchless kitchen faucet AF5889

20%

Vòi cọ chén chén chạm màn hình Touchless kitchen faucet AF5889

2,250,000 VNĐ
1,800,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén chạm màn hình Touchless kitchen faucet AF5889. - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể sử dụng…

Vòi cọ chén chén chạm màn hình Touchless kitchen faucet AF5889 Brushed

20%

Vòi cọ chén chén chạm màn hình Touchless kitchen faucet AF5889 Brushed

2,125,000 VNĐ
1,700,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén chạm màn hình Touchless - pull down kitchen faucet AF5889 Brushed. - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa…

Vòi cọ chén chén chạm màn hình cảm ứng - pull down kitchen faucets AF5888-B

20%

Vòi cọ chén chén chạm màn hình cảm ứng - pull down kitchen faucets AF5888-B

2,125,000 VNĐ
1,700,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén chạm màn hình cảm ứng - pull down kitchen faucets AF5888-B. - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải có…

Vòi cọ chén chén chạm màn hình cảm ứng - pull down kitchen faucets AF5888 Brushed

20%

Vòi cọ chén chén chạm màn hình cảm ứng - pull down kitchen faucets AF5888 Brushed

2,065,000 VNĐ
1,650,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén chạm màn hình cảm ứng - pull down kitchen faucets AF5888 Brushed. - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa…

Vòi cọ chén chén chạm màn hình cảm ứng - pull down kitchen faucets AF5888

20%

Vòi cọ chén chén chạm màn hình cảm ứng - pull down kitchen faucets AF5888

2,189,000 VNĐ
1,750,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén chạm màn hình cảm ứng - pull down kitchen faucets AF5888. - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải có…

Vòi cọ chén chén rét rét Pulldown Spray SUS5528-Gr (Dây rút)

20%

Vòi cọ chén chén rét rét Pulldown Spray SUS5528-Gr (Dây rút)

995,000 VNĐ
795,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén rét rét Pulldown Spray SUS5528-Gr - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể dùng như…

Vòi cọ chén chén 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5535Gr (dây rút)

20%

Vòi cọ chén chén 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5535Gr (dây rút)

1,689,000 VNĐ
1,350,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5535Gr. - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể dùng như…

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray SUS3315 (dây rút)

20%

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray SUS3315 (dây rút)

1,065,000 VNĐ
850,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray SUS3315 - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể dùng như…

Vòi cọ chén rét rét Pulldown Spray ZT5509-Black (Dây rút)

20%

Vòi cọ chén rét rét Pulldown Spray ZT5509-Black (Dây rút)

1,189,000 VNĐ
950,000 VNĐ

Vòi cọ chén rét rét Pulldown Spray ZT5509-Black (Dây rút) - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể sử dụng…

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray ZT2090-W (Dây rút)

20%

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray ZT2090-W (Dây rút)

1,245,000 VNĐ
995,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray ZT2090-W - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể dùng như…

Xem thêm: Trang web live bóng đá Cakhia tivi- Thưởng thức bóng đá đỉnh cao 

Vòi cọ chén chén rét rét chão rút inox304 Pre-Rinse SUS5521

20%

Vòi cọ chén chén rét rét chão rút inox304 Pre-Rinse SUS5521

1,235,000 VNĐ
985,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén rét rét chão rút inox304 Pre-Rinse SUS5521. - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt với chão rút có…

Vòi cọ chén chén rét rét Pulldown Spray ZT5545-Gr (Dây rút)

20%

Vòi cọ chén chén rét rét Pulldown Spray ZT5545-Gr (Dây rút)

2,189,000 VNĐ
1,750,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén rét rét Pulldown Spray ZT5545-Gr  - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể dùng như…

Vòi cọ chén chén rét rét Pulldown Spray ZT5565-B (Dây rút)

20%

Vòi cọ chén chén rét rét Pulldown Spray ZT5565-B (Dây rút)

2,125,000 VNĐ
1,700,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén rét rét Pulldown Spray ZT5565-B  - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể dùng như…

Vòi cọ chén chén rét rét Pulldown Spray ZT5527-Black (Dây rút)

20%

Vòi cọ chén chén rét rét Pulldown Spray ZT5527-Black (Dây rút)

950,000 VNĐ
760,000 VNĐ

Vòi cọ chén rét rét Pulldown Spray ZT5527-Black  - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể dùng như những…

Vòi cọ chén chén rét rét Pulldown Spray ZT5501-G (Dây rút)

20%

Vòi cọ chén chén rét rét Pulldown Spray ZT5501-G (Dây rút)

1,875,000 VNĐ
1,500,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén rét rét Pulldown Spray ZT5501-G - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể dùng như…

Vòi cọ chén chén rét rét Pulldown Spray ZT5501-B (Dây rút)

20%

Vòi cọ chén chén rét rét Pulldown Spray ZT5501-B (Dây rút)

1,625,000 VNĐ
1,300,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén rét rét Pulldown Spray ZT5501-B - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể dùng như…

Vòi cọ chén chén rét rét Pulldown Spray ZT5501-W&G (Dây rút)

20%

Vòi cọ chén chén rét rét Pulldown Spray ZT5501-W&G (Dây rút)

1,750,000 VNĐ
1,400,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén rét rét Pulldown Spray ZT5501-W&G - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể dùng như…

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray ZT2090-B (Dây rút)

20%

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray ZT2090-B (Dây rút)

1,315,000 VNĐ
1,050,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray ZT2090-B - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể dùng như…

Vòi cọ chén chén rét rét chão rút inox304 Pre-Rinse SUS5516

20%

Vòi cọ chén chén rét rét chão rút inox304 Pre-Rinse SUS5516

2,690,000 VNĐ
2,150,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén rét rét chão rút inox304 Pre-Rinse SUS5516  - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt với chão rút có…

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray SUS5578-1 (dây rút)

20%

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray SUS5578-1 (dây rút)

1,815,000 VNĐ
1,450,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray SUS5578-1  - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể dùng như…

Vòi cọ chén chén rét rét Clock Series SUS5529-B (dây rút)

20%

Vòi cọ chén chén rét rét Clock Series SUS5529-B (dây rút)

2,250,000 VNĐ
1,800,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén rét rét Clock Series SUS5529-B  - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể dùng như…

Vòi cọ chén chén rét rét chão rút inox Pre-Rinse SUS5521-B

20%

Vòi cọ chén chén rét rét chão rút inox Pre-Rinse SUS5521-B

1,245,000 VNĐ
995,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén rét rét chão rút inox304 Pre-Rinse SUS5521-B  - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt với chão rút có…

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray ZT5526 (Dây rút)

20%

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray ZT5526 (Dây rút)

2,375,000 VNĐ
1,900,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray ZT5526 - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể dùng như…

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray ZT5526-Gold (Dây rút)

20%

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray ZT5526-Gold (Dây rút)

2,689,000 VNĐ
2,150,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray ZT5526-Gold  - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể dùng như…

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray ZT5526-B (Dây rút)

20%

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray ZT5526-B (Dây rút)

2,439,000 VNĐ
1,950,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray ZT5526-B - Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể dùng như…

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray ZT5525 (Dây rút)

Xem thêm: trang trí trung thu

20%

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray ZT5525 (Dây rút)

2,190,000 VNĐ
1,750,000 VNĐ

Vòi cọ chén chén rét rét Pull-Down Spray ZT5525 Thiết nối tiếp quan trọng đặc biệt vừa phải rất có thể dùng giống như các vòi…