cách tính lương giáo viên

Cách tính lộc nhà giáo những cung cấp kể từ 1/7/2023? Bảng lộc nhà giáo những cung cấp từ thời điểm ngày 01/7/2023 mới mẻ nhất? - Câu căn vặn của Hoàng Hạ (Nam Định)

Cách tính lộc nhà giáo những cung cấp kể từ 1/7/2023

Hiện ni, lộc của nhà giáo những cung cấp được xem bám theo công thức:

Lương nhà giáo = Mức lộc hạ tầng x Hệ số lộc + Các loại phụ cung cấp thừa kế - Mức đóng góp những loại bảo hiểm

Bạn đang xem: cách tính lương giáo viên

Theo Nghị toan 24/2023/NĐ-CP thì từ thời điểm ngày 01 mon 7 năm 2023, nút lộc hạ tầng là một.800.000 đồng/tháng.

cách tính lương giáo viên kể từ 01/7/2023

Cách tính lộc nhà giáo những cung cấp kể từ 1/7/2023 (Hình kể từ Internet)

Hệ số lộc nhà giáo những cung cấp năm 2023

Theo chỉ dẫn bên trên 04 Thông tư của Sở GD&ĐT bao gồm Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT và được sửa thay đổi vị Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT thì thông số lộc nhà giáo những cung cấp 2023 như sau:

Giáo viên

Hệ số lương

Giáo viên lộc non

- Giáo viên thiếu nhi hạng III, mã số V.07.02.26, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A0, kể từ thông số lộc 2,10 cho tới thông số lộc 4,89;

- Giáo viên thiếu nhi hạng II, mã số V.07.02.25, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A1, kể từ thông số lộc 2,34 cho tới thông số lộc 4,98;

- Giáo viên thiếu nhi hạng I, mã số V.07.02.24, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A2, group A2.2, kể từ thông số lộc 4,0 cho tới thông số lộc 6,38.

Giáo viên tè học

- Giáo viên tè học tập hạng III, mã số V.07.03.29, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A1, kể từ thông số lộc 2,34 cho tới thông số lộc 4,98;

- Giáo viên tè học tập hạng II, mã số V.07.03.28, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A2, group A2.2, kể từ thông số lộc 4,00 cho tới thông số lộc 6,38;

- Giáo viên tè học tập hạng I, mã số V.07.03.27, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A2, group A2.1, kể từ thông số lộc 4,40 cho tới thông số lộc 6,78.

Giáo viên trung học tập cơ sở

- Giáo viên trung học tập hạ tầng hạng III, mã số V.07.04.32, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A1, kể từ thông số lộc 2,34 cho tới thông số lộc 4,98;

- Giáo viên trung học tập hạ tầng hạng II, mã số V.07.04.31, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A2, group A2.2, kể từ thông số lộc 4,00 cho tới thông số lộc 6,38;

- Giáo viên trung học tập hạ tầng hạng I, mã số V.07.04.30, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A2, group A2.1, kể từ thông số lộc 4,4 cho tới thông số lộc 6,78.

Giáo viên trung học tập phổ thông

- Giáo viên trung học tập phổ thông hạng III, mã số V.07.05.15, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A1, kể từ thông số lộc 2,34 cho tới thông số lộc 4,98;

- Giáo viên trung học tập phổ thông hạng II, mã số V.07.05.14, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A2, group A2.2, kể từ thông số lộc 4,0 cho tới thông số lộc 6,38;

- Giáo viên trung học tập phổ thông hạng I, mã số V.07.05.13, được vận dụng thông số lộc của viên chức loại A2, group A2.1, kể từ thông số lộc 4,40 cho tới thông số lộc 6,78.

Bảng lộc nhà giáo những cung cấp từ thời điểm ngày 01/7/2023

Bảng lộc nhà giáo thiếu nhi kể từ 01/7/2023

- Đối với nhà giáo thiếu nhi hạng I:

Bậc

Hệ số lương

Mức lương

Bậc 1

4,00

7.200.000

Bậc 2

4,34

7.812.000

Bậc 3

4,68

8.424.000

Bậc 4

5,02

9.036.000

Bậc 5

5,36

9.648.000

Bậc 6

5,70

10.260.000

Bậc 7

6,04

10.872.000

Bậc 8

6,38

11.484.000

- Đối với nhà giáo thiếu nhi hạng II:

Bậc

Hệ số lương

Mức lương

Bậc 1

2,34

4.212.000

Bậc 2

2,67

4.806.000

Bậc 3

3,00

5.400.000

Bậc 4

3,33

5.994.000

Bậc 5

3,66

6.588.000

Bậc 6

3,99

7.182.000

Bậc 7

4,32

7.776.000

Bậc 8

4,65

8.370.000

Bậc 9

4,98

8.964.000

- Đối với nhà giáo thiếu nhi hạng III:

Bậc

Hệ số lương

Mức lương

Bậc 1

2,10

3.780.000

Bậc 2

2,41

4.338.000

Bậc 3

2,72

4.896.000

Bậc 4

3,03

5.454.000

Bậc 5

3,34

6.012.000

Bậc 6

3,65

6.570.000

Bậc 7

3,96

7.128.000

Bậc 8

4,27

7.686.000

Bậc 9

4,58

8.244.000

Bậc 10

4,89

8.802.000

Bảng lộc nhà giáo tè học tập kể từ 01/7/2023

- Đối với nhà giáo tè học tập hạng III:

Bậc

Hệ số lương

Mức lương

Bậc 1

2,34

4.212.000

Bậc 2

2,67

4.806.000

Bậc 3

3,00

5.400.000

Bậc 4

3,33

5.994.000

Bậc 5

3,66

6.588.000

Bậc 6

3,99

7.182.000

Bậc 7

4,32

7.776.000

Bậc 8

4,65

8.370.000

Bậc 9

4,98

8.964.000

- Đối với nhà giáo tè học tập hạng II:

Bậc

Hệ số lương

Mức lương

Bậc 1

4,00

7.200.000

Bậc 2

4,34

7.812.000

Bậc 3

4,68

8.424.000

Bậc 4

5,02

9.036.000

Bậc 5

5,36

9.648.000

Bậc 6

5,70

10.260.000

Bậc 7

6,04

10.872.000

Bậc 8

6,38

11.484.000

- Đối với nhà giáo tè học tập hạng I:

Bậc

Hệ số lương

Mức lương

Bậc 1

4,40

7.920.000

Bậc 2

4,74

8.532.000

Bậc 3

5,08

9.144.000

Bậc 4

Xem thêm: làm mứt cà rốt

5,42

9.756.000

Bậc 5

5,76

10.368.000

Bậc 6

6,10

10.980.000

Bậc 7

6,44

11.592.000

Bậc 8

6,78

12.204.000

Bảng lộc nhà giáo trung học cơ sở kể từ 01/7/2023

- Đối với nhà giáo trung học cơ sở hạng III:

Bậc

Hệ số lương

Mức lương

Bậc 1

2,34

4.212.000

Bậc 2

2,67

4.806.000

Bậc 3

3,00

5.400.000

Bậc 4

3,33

5.994.000

Bậc 5

3,66

6.588.000

Bậc 6

3,99

7.182.000

Bậc 7

4,32

7.776.000

Bậc 8

4,65

8.370.000

Bậc 9

4,98

8.964.000

- Đối với nhà giáo THCS hạng II:

Bậc

Hệ số lương

Mức lương

Bậc 1

4,00

7.200.000

Bậc 2

4,34

7.812.000

Bậc 3

4,68

8.424.000

Bậc 4

5,02

9.036.000

Bậc 5

5,36

9.648.000

Bậc 6

5,70

10.260.000

Bậc 7

6,04

10.872.000

Bậc 8

6,38

11.484.000

- Đối với nhà giáo trung học cơ sở hạng I:

Bậc

Hệ số lương

Mức lương

Bậc 1

4,40

7.920.000

Bậc 2

4,74

8.532.000

Bậc 3

5,08

9.144.000

Bậc 4

5,42

9.756.000

Bậc 5

5,76

10.368.000

Bậc 6

6,10

10.980.000

Bậc 7

6,44

11.592.000

Bậc 8

6,78

12.204.000

Bảng lộc nhà giáo trung học phổ thông kể từ 01/7/2023

- Đối với nhà giáo trung học phổ thông hạng III:

Bậc

Hệ số lương

Mức lương

Bậc 1

2,34

4.212.000

Bậc 2

2,67

4.806.000

Bậc 3

3,00

5.400.000

Bậc 4

3,33

5.994.000

Bậc 5

3,66

6.588.000

Bậc 6

3,99

7.182.000

Bậc 7

4,32

7.776.000

Bậc 8

4,65

8.370.000

Bậc 9

4,98

8.964.000

- Đối với nhà giáo THPT hạng II:

Bậc

Hệ số lương

Mức lương

Bậc 1

4,00

7.200.000

Bậc 2

4,34

7.812.000

Bậc 3

4,68

8.424.000

Bậc 4

5,02

9.036.000

Bậc 5

5,36

9.648.000

Bậc 6

5,70

10.260.000

Bậc 7

6,04

10.872.000

Bậc 8

6,38

11.484.000

- Đối với nhà giáo trung học phổ thông hạng I:

Bậc

Hệ số lương

Mức lương

Bậc 1

4,40

7.920.000

Bậc 2

4,74

8.532.000

Bậc 3

5,08

9.144.000

Bậc 4

5,42

9.756.000

Bậc 5

5,76

10.368.000

Bậc 6

6,10

10.980.000

Bậc 7

6,44

11.592.000

Bậc 8

Xem thêm: moules frites

6,78

12.204.000

Lục Trung Tài