tác dụng của quả sa kê

Sa kê là loại trái ngược không xa lạ được trồng nhiều ở miền Nam VN. Không chỉ là 1 trong loại cây lấp bóng non tuy nhiên trái ngược tụt xuống kê còn được dùng để làm chế trở thành những số tiêu hóa. Dưới đó là một trong những quyền lợi đủ chất của loại trái ngược này so với mức độ khoẻ.