cắm cành đào nhanh nở

Tham khảo mẹo sau canh ty những cây hoa đục còn nụ hoặc chồi lúc mua về tiếp tục trở thành tươi tỉnh, đâm chồi, nảy lộc, nở nhiều hoa thời điểm Tết.